Logistyka
Litwa, jako ważne państwo pośredniczące w eksporcie białoruskich towarów, m.in. nawozów, jest jednym z najbardziej poszkodowanych państw UE w […]
PKN Orlen nabył 100 proc. udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce. – Transakcja […]
Niemcy uderzają w polski megaprojekt. – Projekt budowy portu kontenerowego łatwo jest połączyć z domniemanym niebezpieczeństwem dla […]
Koncern logistyczny Maersk oświadczył, że przyspieszy plany dekarbonizacji morskiej żeglugi kontenerowej, uruchamiając pierwszy na świecie […]
Startup ZeroAvia poinformował, że uzyskał 21,4 miliona dolarów od Breakthrough Energy Ventures Billa Gatesa na opracowanie bezemisyjnych […]
PKN Orlen przejmuje Grupę Polska Press, koncern medialny na rynkach regionalnych i lokalnych. – Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln […]
Lotos wraz z Politechniką Gdańską otrzymał dofinansowanie ze środków NCBiR na opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych asfaltów […]
PKN Orlen złożył wniosek o zgodę na przejęcie spółki Ruch. Dokument wpłynął ósmego kwietnia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta […]
Aby istotnie ograniczyć emisje gazów cieplarnianych w lotnictwie, niemieckie centrum lotnictwa bada kombinację alternatywnych systemów […]