Prawo
Urząd Regulacji Energetyki (URE) informuje, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje opłat pobieranych przez Agencję ds. Współpracy Organów […]
Holenderski Sąd Najwyższy przyjął do rozpatrzenia skargę złożoną przez ministerstwo sprawiedliwości Rosji w sprawie odszkodowania wobec […]
Ministerstwo klimatu przygotowało zmiany w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie i […]
Polska ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) nie jest jeszcze w pełni dostosowana do przepisów Dyrektywy o OZE, szczególnie do jej […]
Czwartego maja Towarowa Giełda Energii (TGE) rozpoczęła notowania na Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF). OTF obejmuje instrumenty terminowe z […]
Propozycje zaostrzenia norm redukcji emisji Co2 i nowego prawa klimatycznego muszą uwzględniać najbardziej narażonych na transformację […]
Na początku maja Energa Obrót zawarła ósmą ugodę z właścicielami farm wiatrowych. Chodzi o spory z firmami o ramową umowę sprzedaży praw […]
Ochrona polskich przedsiębiorstw przed wrogimi przejęciami nie może być realizowana ze szkodą dla gospodarki w długim okresie. Proponowane […]
Tauron rozpoczął wymianę liczników u przedsiębiorców. Nowoczesne urządzenia pozwolą na bezprzewodowe odczytywanie danych. Usługa jest […]