Środowisko
Polski program walki ze smogiem potrzebuje głębokiej modernizacji programu Czyste Powietrze, a także systemu monitorowania źródeł niskiej […]
Projekt ZONE, a więc platforma współpracy między rządem a samorządem w zakresie monitorowania źródeł niskiej emisji – powiedział […]
Według premiera Jerzego Buzka walka ze smogiem musi zejść na poziom samorządów, bo inaczej nie będzie efektywna.
Skuteczna polityka na rzecz czystego powietrza powinna się opierać o trzy filary: po pierwsze efektywne i egzekwowane regulacje, po drugie mądre […]
Joe Kaiser, prezes Siemensa, mówił o dylemacie polityki energetyczno-klimatycznej, która musi pogodzić walkę ze zmianami klimatu i konieczność […]
Rozpoczęła się konferencja Berlin Energy Transition Dialogue 2019 poświęcona transformacji energetycznej w Niemczech i na świecie […]
Od 1 stycznia 2019 r. właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mają prawo odliczyć wydatki na termomodernizację budynków od podstawy […]
– Musimy pamiętać o tym, w jakim miejscu jesteśmy. Zdajemy sobie sprawę z konieczności ochrony klimatu, Polska działa w tym obszarze […]
Wszyscy wiemy, że Polska i Niemcy mają w wielu aspektach różne spojrzenie na politykę klimatyczną. Warto jednak pójść z dyskusją dalej […]