CBA kontroluje inwestycję Gaz-Systemu z lat 2012-2016

19 listopada 2020, 06:30 Alert

Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) przeprowadza kontrolę inwestycji Gaz-Systemu w latach 2012-2016. Chodzi o rozbudowę węzła Rembelszczyzna gazociągu wysokiego ciśnienia. Operator systemu przesyłowego współpracuje z biurem.

Gazociąg. Fot. Gaz-System
Gazociąg. Fot. Gaz-System

Węzeł Rembelszczyzna

Funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Rzeszowie w dniu 21 października 2020 roku rozpoczęli kontrolę w Gaz-Systemie. – Kontrola dotyczy określonych przepisami prawa wybranych procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem przez Gaz-System w latach 2012-2016, w związku z inwestycją na rozbudowę węzła Rembelszczyzna – czytamy w komunikacie CBA z 10 listopada.

Kontrola dotyczy rozbudowy węzła Rembelszczyzna realizowanej w latach 2012-2016. – Czynności kontrolne koncentrować się będą na weryfikacji zmian wprowadzonych do opisanego zamówienia, zarówno w postaci rozwiązań zamiennych, jak również zawierania dodatkowych umów w trybach pozaprzetargowych. Działania CBA będą zmierzać do ustalenia, czy powyżej opisane działania mogły doprowadzić do powstania szkody o wielkich rozmiarach po stronie Gaz-Systemu – wyjaśnia koncern.

Przewidywany czas trwania kontroli to trzy miesiące. Okres ten może zostać jednak przedłużony o kolejne sześć miesięcy.

Gaz-System potwierdza, że 21 października w spółce rozpoczęła się kontrola CBA i na bieżąco współpracuje, by wyjaśnić tę sprawę.

CBA/Gaz-System/Bartłomiej Sawicki

Gaz-System przedłuża termin ankietowego badania rynku