Oto przyszli liderzy europejskich rynków

15 grudnia 2017, 13:15 Alert

Fundacja im. Lesława A. Pagi 04.12.2017 zakończyła trzecią edycję projektu CEE Capital Market Leaders Forum. Wzięli w niej udział uczestnicy z Białorusi, Polski, Słowacji, Ukrainy oraz Węgier. BiznesAlert.pl objął to wydarzenie patronatem.

CEE Capital Market Forum
CEE Capital Market Forum fot. mat. prasowe

W ramach projektu Fundacja co roku angażuje ambitnych młodych ludzi z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, będących pasjonatami rynku kapitałowego, finansów oraz ekonomii w działania mające na celu międzynarodową integrację uczestników oraz wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy ekspertami a przyszłymi liderami rynków kapitałowych.

Jednym z głównych celów Forum była analiza dotycząca przyszłości rynków kapitałowych w regionie CEE. Ponadto, w tym roku, obserwując globalne trendy, a także odpowiadając na zainteresowanie uczestników nowymi trendami związanymi z funkcjonowaniem rynków kapitałowych, uczestnicy mieli możliwość poznania mechanizmów rządzących rozwojem innowacji w sektorze finansowym oraz mogli się zapoznać z jeszcze niszową w Europie Środkowo-Wschodniej tematyką związaną z impact investments.

Unia Rynków Kapitałowych

Szkolenia w postaci spotkań z liderami sektora finansowego, wykładów oraz warsztatów odbywały się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w inkubatorze innowacji InnVento. Ponad pięćdziesięciu uczestników przez 4 dni miało szanse dyskutować na tematy związane z zielonymi obligacjami, FinTechami, wyzwaniami stojącymi przed Unią Rynków Kapitałowych, nowymi modelami rozwoju rynków kapitałowych czy ekosystemem start-upów.
Działania uczestników zostały podsumowane podczas uroczystej Gali, która odbyła się na sali notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wydarzenie otworzyła Ewa Paga – Prezes Fundacji im. Lesława A. Pagi, a następnie przemowy wygłosili Jacek Fotek – Wiceprezes Zarządu GPW oraz Ambasador Republiki Chorwacji Andrea Bekić.   

W trakcie tego wydarzenia uczestnicy mogli skonfrontować swoje opinie z poglądami ekspertów z instytucji Partnerskich dotyczącymi nowych możliwości rozwoju rynków kapitałowych w regionie CEE oraz wyzwań, przed którymi stoją. Natomiast eksperci zaproszeni do wzięcia udziału w drugiej debacie zorganizowanej podczas Gali zastanawiali się nad tym czy innowacje, impact investing oraz sektor finansowy, który odpowiada na wyzwania zrównoważonego rozwoju mogą być dominującymi trendami kreującymi przyszłość rynków kapitałowych. Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa bez wsparcia Funduszu Wyszehradzkiego.

Liderzy regionu CEE

Uczestnicy oprócz tego, że mogli wziąć udział w spotkaniach z inspirującymi liderami regionu CEE, to mieli okazję zaprezentować wyniki swojej pracy przed organizacjami partnerskimi, które oferują możliwość odbycia stażu dla najlepszych uczestników projektu CEE Capital Market Leaders Forum.
Wraz z zakończeniem projektu, społeczność Alumnów Fundacji powiększyła się o tegorocznych uczestników CEE Capital Market Leaders Forum. Sieć Alumnów obecnie liczy ponad 1400 członków – dotychczasowych uczestników wszystkich programów Fundacji, którzy pracują w wiodących firmach na rynkach finansowych w kraju i za granicą.

Projekt otrzymał Grant Wyszehradzki udzielony przez Fundusz Wyszehradzki i jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji. Misją Funduszu jest wspieranie zrównoważonej współpracy w Europie Centralnej.