Energia sprzedawana poza giełdą jest najdroższa od 10 lat

14 lipca 2021, 13:45 Alert
TGE Flickr
TGE. Fot. Flickr

Średnia cena energii elektrycznej sprzedawanej przez wytwórców w kontraktach dwustronnych (tzw. kontrakty OTC – over the counter – czyli zawieranych na rynku pozagiełdowym) w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 252,17 zł/MWh i była najwyższa biorąc pod uwagę analogiczne kwartały ostatnich 10 lat.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) tłumaczy, że istotny wpływ na poziom tej ceny miały kontrakty zawierane z dużym (rocznym, dwuletnim) wyprzedzeniem. – W konsekwencji, publikowana cena może nie odzwierciedlać aktualnych warunków rynkowych. Cena została obliczona na podstawie danych przekazanych przez wytwórców obejmujących sprzedaż energii elektrycznej pochodzącej z własnej produkcji. Łączny wolumen energii sprzedanej w drugim kwartale 2021 roku w kontraktach OTC wyniósł ok. 5 TWh i był najniższy od 10 lat – czytamy w komunikacie.

Rys. 1. Średnia kwartalna cena energii elektrycznej niepodlegającej obowiązkowi publicznej sprzedaży za drugie
kwartały w latach 2011-2021 [zł/MWh].

Źródło: Opracowanie własne URE na podstawie danych

Rys. 2. Łączny wolumen energii elektrycznej sprzedanej w kontraktach OTC w drugich kwartałach lat 2011 – 2021. [TWh]

Urząd Regulacji Energetyki/Bartłomiej Sawicki

Zawistowski: Zniesienie obliga nie obniży importu energii do Polski (ROZMOWA)