Nowy rok, stare ceny. Podwyżek cen gazu na razie nie będzie

6 grudnia 2017, 06:00 Alert
gaz

PGNiG Obrót Detaliczny, spółka z Grupy PGNiG, złożyła do prezesa URE wniosek o utrzymanie od nowego roku dotychczasowych cen za gaz oraz stawek opłat abonamentowych – poinformowała spółka w raporcie bieżącym.

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA  informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 roku Spółka zależna PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego o zatwierdzenie taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, złożyła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) wniosek o utrzymanie od 1 stycznia 2018 roku dotychczasowych cen za paliwo gazowe oraz stawek opłat abonamentowych, o których spółka informowała w Raporcie Bieżącym Nr 23/2017 z dnia 17 marca 2017 roku.

Nowe stawki od nowego roku

Zgodnie ze złożonym wnioskiem, w przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia oraz akceptacji przez Prezesa URE, taryfa PGNiG OD utrzymująca dotychczasowe stawki będzie obowiązywać w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku. Nowa taryfa będzie stosowana jedynie wobec odbiorców w gospodarstwach domowych.

Spółka poda oddzielnym Raportem Bieżącym informację o decyzji Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia taryfy PGNiG OD.

Decyzja PGNiG OD jest zrozumiała

– Decyzja PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. o złożeniu wniosku o nową taryfę dla gospodarstw domowych na niezmienionym poziomie od początku 2018 r. jest zrozumiała – powiedział wiceprezes PGNiG ds. handlowych Maciej Woźniak.

– Perspektywy dla światowych rynków ropy i gazu są krótkoterminowo niejednoznaczne – w związku z przedłużonymi porozumieniami o ograniczeniu wydobycia światowych producentów ropy naftowej (OPEC i Rosja). Jednak dzięki aktywnym działaniom PGNiG SA na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu do Polski, skutkującym nadchodzącymi dostawami LNG na warunkach rynkowych m.in. z Kataru i USA – na podstawie kontraktów podpisanych w 2017 r. – można z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać stabilnej sytuacji na rynku gazu w Polsce w najbliższych miesiącach – dodał.

PGNiG 

AKTUALIZACJA: 06.12.2017 r. godz. 12:00 [dodano wypowiedź wiceprezesa PGNiG ds. handlowych Macieja Woźniaka]