Polska apeluje do Komisji Europejskiej o zbadanie rosnących cen uprawnień do emisji CO2

25 marca 2021, 12:53 Alert

Niedawny wzrost cen unijnych uprawnień wzbudził zaniepokojenie uczestników rynku EU ETS. Pojawią się sugestie o możliwy, ewentualnym, spekulacyjnym charakterze zmian na rynku uprawień do emisji CO2. Ich cena osiągnęła już poziom 42 euro za tonę. Ministerstwo klimatu i środowiska przesłało do Komisji Europejskiej list z prośbą o zbadanie tej sprawy. Kilka tygodni temu z podobnym apelem wystąpiła Dania.

Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Komisja Europejska. Fot.: Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

List

BiznesAlert.pl dotarł do treści listu, który został przesłanym do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. klimatu Fransa Timmermansa, komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager oraz komisarz ds. energii Kadri Simpson. W liście autorstwa ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki zmienność cen, którą ostatnio obserwujemy może osłabić efektywność całego systemu EU ETS. – Spadek zapotrzebowania na energię spowodowany wybuchem COVID-19 sugeruje, że zapotrzebowanie na uprawnienia powinny również ulec zmniejszeniu – czytamy w liście.

Tymczasem obecny rok stoi pod znakiem rekordów cen. W lutym została przebita granica 40 euro za tonę, a w marcu już 42 euro.

Co z transformacją energetyczną?

– Polska uznaje rolę podmiotów finansowych w zapewnianiu płynności rynku, ale udział ten powinien być traktowany jako inwestycja długoterminowa i pod tym kątem powinna być analizowana. Duża zmienność cen uprawień do emisji i wynikająca z tego potrzeba ciągłej aktualizacji ceny i prognozy negatywnie wpływają na planowanie procesu inwestycyjnego – podkreśla minister. Dodaje on w liście jednocześnie, że Polska wspiera stymulowanie niskoemisyjnych inwestycji w ramach EU ETS, jednak zbyt wysokie ceny uprawnień na tym etapie mogą wywołać szereg negatywnych skutków m.in. ograniczenia utraty płynności wielu firm, co stawia pod znakiem zapytania ich wiarygodność finansowa. – Może to prowadzić do przenoszenia kosztów i utrudniać zieloną transformację swoich aktywów, co jest szczególnie istotne w okresie recesji wywołanej przez COVID-19 – czytamy.

Apel o podjęcie działań

Dalej minister Kurtyka podkreśla, że obecna zwyżkowa tendencja cen uprawień do emisji CO2 może zagrozić celom UE przynieść skutki odwrotne do zamierzonych dla polityki klimatycznej i społecznej UE. – Mając na uwadze obawy naszych przedsiębiorców, a także cel EU ETS, wierzymy że kwestia ta powinna zostać wyjaśniona. Polska apeluje do Komisji Europejskiej o zbadanie tej sprawy podjęcie odpowiednich środków, w tym zmian w systemie EU ETS i innych dyrektywach – czytamy w liście.

Bartłomiej Sawicki

PGE apeluje do KE o podjęcie działań dotyczących spekulacji na rynku uprawnień do emisji CO2