CERT PSE rozpoczyna współpracę z Eneą

18 listopada 2017, 09:00 Alert
linia, kabel
Infrastruktura przesyłowa. Fot. Enea

CERT PSE rozpoczyna współpracę z kolejnym partnerem z sektora energetycznego.17 listopada 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe (Zespołami CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych i Spółki Enea.

W ramach umowy CERT PSE i CERT Enea będą wspólnie dążyły do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa sektora energetycznego, a także dzieliły się wiedzą o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz wspólnie reagowały na cyberzagrożenia.

Enea to kolejna spółka energetyczna, z którą CERT PSE nawiązał współpracę. W marcu br. analogiczne porozumienie zostało zawarte ze spółką ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

Dzisiejsze porozumienie jest niezwykle ważne, zwłaszcza w kontekście przygotowywanej przez Radę Ministrów Strategii Cyberbezpieczeństwa RP i planów stworzenia Zespołu E- CERT – podkreśla Dariusz Góralski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PSE.

W dobie realnych zagrożeń i cyberterroryzmu, właściwy poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zapewnić może przede wszystkim ścisła współpraca pomiędzy Zespołami Reagowania na Incydenty Komputerowe z możliwie jak największej liczby firm energetycznych – dodaje Jarosław Sordyl, wicedyrektor ds. Cyberbezpieczeńswa w Departamencie Bezpieczeństwa PSE.

W wyniku zawartych porozumień, CERTy PSE, Enea i Energa – oprócz operacyjnej współpracy – będą prowadziły działania organizacyjne i techniczne zmierzające do utworzenia zespołu CERT dla całego sektora energetycznego.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne