Rusza kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy

19 grudnia 2019, 14:00 Alert
energetyka Polska linie Rembelszczyzna
Linia elektroenergetyczna na Rembelszczyźnie. Fot. BiznesAlert.pl

PSE poinformowały, że kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy rozpocznie się 2 stycznia 2020 r., wnioski o wpis do rejestru można będzie składać do 11 stycznia 2020 r. włącznie, coroczny obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karami finansowymi.

Główny cel

Celem procesu jest wpisanie do rejestru rynku mocy jednostek fizycznych oraz jednostek planowanych redukcji zapotrzebowania (DSR). Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm., dalej „ustawa”), obowiązek udziału w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. W odniesieniu do pozostałych jednostek uzyskanie wpisu jest dobrowolne.

Zgłoszenie do rejestru jest jednak konieczne, aby uczestniczyć w certyfikacji do najbliższej aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych. Uzyskanie wpisu do rejestru w poprzednich latach, jak również zawarcie umów mocowych w wyniku przeprowadzonych aukcji mocy, nie zwalnia właścicieli jednostek z realizacji obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej w roku 2020/

Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej, organizowanej w 2020 r., jest dostępny na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zbliżająca się certyfikacja ogólna, podobnie jak pozostałe procesy rynku mocy, prowadzona jest wyłącznie elektronicznie. Aby zgłosić jednostkę należy złożyć za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy wniosek zawierający podstawowe dane o jednostce, m.in. moc osiągalną netto, technologię wytwarzania energii elektrycznej czy wykorzystywane paliwo podstawowe. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz aktywnego numeru telefonu.

Zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy o rynku mocy na podmiot, który nie spełni obowiązku zgłoszenia jednostki fizycznej do certyfikacji ogólnej, może zostać nałożona kara pieniężna wymierzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

PSE

Wróbel: Czy rynek mocy spełni swoją rolę?