CEZ konsoliduje aktywa w Polsce

30 września 2019, 15:15 Alert
13-detmarovice
Elektrownia Detmarovice / fot. CEZ

Zgodnie ze strategią Grupy CEZ w Polsce z dniem 30 września 2019 roku nastąpiło połączenie spółek CEZ Polska oraz CEZ Trade Polska. Wdrożona zmiana jest częścią procesu upraszczania struktury Grupy CEZ w Polsce oraz zwiększania efektywności świadczonych usług i procesów biznesowych.

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. CEZ Trade Polska Sp. z o.o. na Spółkę Przejmującą, tj. CEZ Polska Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), co oznacza, że z dniem połączenia Spółka Przejmowana została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego, a Spółka Przejmująca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym stała się stroną zawartych przez Spółkę Przejmowaną umów.

Poprzez połączenie, do struktury organizacyjnej CEZ Polska został przyłączony zespół CEZ Trade Polska zajmujący się sprzedażą energii elektrycznej i gazu, usługami Operatora Handlowego (OH) oraz Operatora Handlowo – Technicznego (OHT). „Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu, zachowamy ciągłość prowadzonych na polskim rynku działań handlowych w zakresie obsługi zawartych dotychczas kontraktów z klientami. Utrzymamy również posiadane koncesje Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną i gazem” – powiedziała Bohdana Horácková, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny CEZ Polska.

CIRE.pl

Pędziwol: Gigant z Czech między OZE i atomem