Chajderowski: Warto inwestować w żeglugę śródlądową

3 października 2013, 09:48 Drogi

– Jestem przekonany, że w najbliższych latach transport intermodalny w Polsce będzie stałe rósł, ale niestety nie w takim stopniu, w jakim mógłby, gdyby warunki infrastrukturalne były optymalne – pisze w „Pulsie Biznesu” prezes OT Logistics Piotr Chajderowski.

Chajderowski zauważa, że dzięki środkom z funduszy unijnych w ostatnich latach udało się poprawić znacząco infrastrukturę portową i okołoportową.

– Jeżeli mówimy o transporcie samochodowym, to sytuacja jest analogiczna – liczba dróg szybkiego ruchu w Polsce w ostatnich latach wzrosła, ale wciąż mamy duży dystans do nadrobienia w stosunku do siatki połączeń drogowych w innych krajach Europy Zachodniej – ocenia prezes OT Logistics. – Na szczęście perspektywy są dobre. Przykładem może tu być budowana właśnie droga ekspresowa S3, która docelowo ma usprawnić transport towarów do i z portów zachodniego wybrzeża Polski.

W opinii komentatora, także poprawa warunków nawigacyjnych na polskich rzekach mogłaby przełożyć się na wzrost transportu towarów tą drogą. Jak wskazuje, tam, gdzie uprawianie żeglugi śródlądowej jest możliwe, stanowi ona naturalną alternatywę dla transportu kolejowego.

– Należy bardzo pozytywnie odebrać zapowiedź Krajowego Zarządu Gospodarki Morskiej, który to na lata 2014-20 przewiduje znaczące inwestycje w tym zakresie. Mam nadzieję, że dojdą one do skutku i dzięki temu możliwe będzie wykorzystywanie tego rodzaju transportu – pisze Chajderowski.