Port w Hamburgu. Źródło: freepik

Niemiecki rząd zgodził się na przejęcie części portu w Hamburgu przez Chińczyków