Brytyjczycy planują rozbudowę atomu z użyciem nowego reaktora jądrowego z Chin

21 grudnia 2020, 14:30 Alert
Fundament 2 reaktora Hinkley Pon

Bradwell Power Generation planuje budowę nowej elektrowni jądrowej Bradwell B w hrabstwie Essex we wschodniej części Wielkiej Brytanii. Firma uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej od brytyjskiego regulatora Ofgem. Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta. Firma planowała zastosować reaktor Hualong One zaprojektowany w Chinach.

Postępy prac

Bradwell Power Generation w czerwcu tego roku złożył do Ofgem wniosek o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Dokument został przyjęty do rozpatrzenia przez Ofgem, który udostępnił go do konsultacji społecznych i następnie 16 grudnia Ofgem udzielił koncesji Bradwell B „do wytwarzania energii elektrycznej”. – Będziemy nadal sumiennie pracować, opracowując nasze propozycje i budując zespół, aby zademonstrować różnym organom regulacyjnym, w jaki sposób będziemy realizować ten ważny element krajowej infrastruktury energetycznej Wielkiej Brytanii – powiedział Raymant, dyrektor generalny Bradwell Power Generation.

Zezwolenie zostało wydane po opublikowaniu w ubiegłym tygodniu przez rząd Wielkiej Brytanii białej księgi dotyczącej energii, która uwzględnia zaangażowanie w rozwój niskoemisyjnej energii jądrowej na dużą skalę.

Chiński dostawca technologii

Kto dostarczy technologię? W ramach strategicznej umowy inwestycyjnej podpisanej w październiku 2016 roku China General Nuclear (CGN) zgodził się przejąć 33,5 procent udziałów w innym projekcie EDF Energy Hinkley Point C w Somerset, a także wspólnie rozwijać nowe elektrownie jądrowe w Sizewell w Suffolk i Bradwell w Essex . Zakłady Hinkley Point C i Sizewell C będą oparte na technologii reaktora EPR we Francji, podczas gdy nowy zakład w Bradwell w Essex ma bazować na nowej chińskiej technologii Hualong One. W ramach tego porozumienia CGN utworzyło spółkę joint venture z EDF Energy w celu uzyskania zgody organów regulacyjnych na brytyjską wersję projektu HPR1000 (Hualong One). Projekt jest obecnie poddawany ocenie ogólnej. Pierwszy reaktor Hualong One w Chinach został podłączony do sieci przesyłowej pod koniec listopada i ma rozpocząć pracę komercyjną do końca tego roku.

World Nuclear News/Bartłomiej Sawicki

Stępiński: Ekspansja Chin w Europie z użyciem energetyki