Chludziński: Zyski ARP to stabilna podstawa dla wspierania rozwoju przemysłu

1 marca 2016, 09:30 Infrastruktura
Marcin Chludziński
Marcin Chludziński, prezes KGHM. Fot. KGHM

Agencja Rozwoju Przemysłu w 2015 r. wypracowała prawie 362 mln zł zysku netto. Istotny wpływ na wynik finansowy miało zaangażowanie ARP S.A. w proces restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. ARP S.A. na realizację tego zadania otrzymała dotację celową przeznaczoną na objęcie większościowego pakietu udziałów tej spółki.

– ARP jest ważnym instrumentem wspierającym politykę gospodarczą państwa. Osiągnięty zysk daje stabilne podstawy do realizacji naszych celów strategicznych, których priorytetem są działania na rzecz rozwoju rodzimego przemysłu Z myślą o wyzwaniach, jakie stoją przed polską gospodarką rozpoczęliśmy przegląd naszej strategii. Nie wykluczamy aktualizacji niektórych jej elementów. Chcemy, aby każdy z filarów strategii ARP, które dotyczą tak ważnych obszarów jak: innowacje, restrukturyzacja i inwestycje, optymalnie wpisywał się w plany rozwojowe państwa – powiedział Marcin Chludziński, prezes Zarządu ARP S.A.

Głównym obszarem działalności Spółki jest udzielanie finansowania przedsiębiorcom, dlatego w strukturze przychodów ze sprzedaży dominowały odsetki od udzielonych pożyczek. W 2015 roku osiągnęły kwotę ponad 52 mln zł.

Druga ważna grupa przychodów (29,6 mln zł) wynika z działalności dwóch specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A. – SSE EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeska SSE EURO-PARK WISŁOSAN. Przychody z administrowania strefami wyniosły ponad 18 mln zł, zaś te z najmu i dzierżawy majątku w strefach – prawie 12 mln zł. W 2015 roku ARP S.A. wydała 52 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, zaś przedsiębiorcy zadeklarowali zainwestowanie 1,3 mld zł w obu strefach.

W 2015 roku ARP S.A. zrealizowała także wiele innych zadań zdefiniowanych w „Strategii Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 roku”. W ramach filaru Innowacje fundusz ARP Venture Sp. z o.o. wspierał finansowo wdrażanie projektów innowacyjnych w małych i średnich firmach. Działania w filarze Restrukturyzacja były skupione wokół finansowania procesów restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. W ramach filaru Inwestycje, obok działań związanych z zarządzaniem dwoma specjalnymi strefami ekonomicznymi, ARP S.A. utworzyła dwa Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych – FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP.