Chorwaci przystępują do pracy nad infrastrukturą terminalu LNG

21 grudnia 2015, 16:30 Alert
gazziemny

(Vecernji.hr/Plinacro/Komisja Europejska/BS)

Operator gazociągów przesyłowych, spółka Plincaro podpisała umowę z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) dotyczącą sfinansowania prac nad studium wykonalności gazociągu przesyłowego, będącego najważniejszym elementem instalacji terminalu LNG na wyspie Krk.

Przygotowanie projektu budowy gazociągu przesyłowego Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica współfinansowane jest ze środków unijnych. W lipcu tego roku, w ramach projektu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) przeznaczono 2,25 mln euro na powstanie kluczowej infrastruktury przesyłowej. Całkowity koszt prac fazy przedinwestycyjnej wyniesie 4,5 mln euro. Drugą część kwoty wyłoży chorwacki operator.

W ramach podpisanej umowy między Plincaro a INEA, zostanie przygotowany kosztorys projektu, studium wykonalności, analiza popytu, badania rynku, analiza kosztów i korzyści (CBA), transgraniczna alokacja kosztów, (CBCA) oraz cały biznesplan projektu.

Powstanie gazociągu Zlobin-Bosiljevo-Sisak-Kozarac-Slobodnica jest jednym kluczowych elementów korytarza gazowego Północ – Południe, uznanym przez Komisję Europejską za projekt wspólnego zainteresowania (Project of Common Interest – PCI). Całkowita zdolność przesyłowa gazociągu ma docelowo wynieść 10 mld m3 rocznie. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji pozwoli na przesył ok. 4,6 mld m3. Całkowita długość gazociągu wyniesie 308 km. Rozpoczęcie eksploatacji gazociągi planowane jest w 2019 r.

Gazociąg, o którym mowa, będzie w przyszłości przesyłał gaz pochodzący z terminalu LNG na wyspie Krk do klientów w Chorwacji oraz w Europie Środkowo – Wschodniej. Za budowę terminalu LNG odpowiedzialna jest spółka LNG Hrvatska d.o.o., powołana przez dwie państwowe firmy Plincaro oraz Hrvatska Elektroprivreda (HEP).

Koszt budowy chorwackiego terminalu wyceniany jest na 760 mln euro, zaś razem z gazociągami i tłoczniami gazu wartość projektu przekroczy miliard euro. Rocznie gazoport ma przyjmować od 4 do 6 mld m3 gazu LNG. Terminal będzie mógł przyjmować gazowce o pojemności maksymalnie do 265 tys. m3. Gazoport będzie wyposażony w dwa zbiorniki gazu o pojemności 180 tys. m3 każdy. Inwestycja powinna być zrealizowana do 2019 r. Komisja Europejska w październiku 2013 r. przyznała chorwackiemu terminalowi LNG status projektu o znaczeniu wspólnotowym (Project of Common Interest – PCI).