Ochrona infrastruktury energetycznej na morzu. Fot. IPE.

Ochrona infrastruktury energetycznej na morzu. Fot. IPE.