Ciepło w Toruniu od EDF będzie drożeć

24 lipca 2017, 09:45 Alert
Coal and Gas Generation
fot. EDF Energy

O nowej wyższej taryfie na ciepło zatwierdzonej przez prezesa URE dla EDF Toruń czytamy w „Nowościach Dzienniku Toruńskim”.
Dziennik powołuje się na komunikat spółki, w którym ta informuje, że w związku z zakończeniem okresu obowiązywania taryfy wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzenie nowej taryfy. Jak czytamy w komunikacie, w nowej taryfie ceny ciepła dla klientów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej wzrosną średnio o 9,19 proc. Nowa taryfa ma obowiązywać od początku sierpnia br. do końca lipca przyszłego roku.

Jednocześnie spółka tłumaczy, że ceny ciepła w nowej taryfie wynikają ze zmiany technologii wytwarzania i paliwa z węglowego na gazowe. EDF Toruń wyjaśnia również, że budowa nowej elektrociepłowni opartej na kogeneracji gazowej wynikała z konieczności dostosowania instalacji do restrykcyjnych wymogów środowiskowych w zakresie emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. Spółka podkreśla, że nowa elektrociepłownia gazowa spełnia obecne i przyszłe rygorystyczne normy środowiskowe, co byłoby niemożliwe przy utrzymaniu wytwarzania w oparciu o paliwo węglowe. EDF Toruń podkreśla również, że inwestycja zapewni w długoletniej perspektywie ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia i poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w regionie.

Spółka tłumaczy również, że łączna cena ciepła składa się z ceny za wytwarzanie i ceny za przesyłanie ciepła. EDF Toruń zapewnia również, że nowe stawki za ciepło nie przekraczają wysokości cen określonych w umowie z Gminą Miasta Toruń zawartej w lipcu 2015 r. W umowie tej spółka zobowiązała się do optymalizacji kosztów prowadzonej działalności w celu ograniczenia ich wpływu na cenę ciepła w Toruniu po uruchomieniu nowej elektrociepłowni gazowej. Zgodnie z tą umową wzrost stawek za ciepło nie może przekroczyć 10 procent.