ClientEarth: Rynek mocy pomoże przetrwać energetyce węglowej, ale nie przetrwać

12 grudnia 2017, 11:00 Alert
Elektrownia Ostrołęka 1
Elektrownia Ostrołęka

Według analizy Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, przyjęta regulacja – wbrew pierwotnym intencjom Ministerstwa Energii – pomoże przetrwać, ale nie rozwinąć się energetyce węglowej. Fundacja podkreśla, że w efekcie dostosowywania mechanizmu do wymogów prawa unijnego, uległ on istotnym zmianom.

– Zgłaszane uwagi najwyraźniej były zbieżne z uwagami Komisji Europejskiej, bo na etapie prac parlamentarnych wprowadzono kilkadziesiąt poprawek. Przyjęta ustawa wydaje się być zgodna z prawem unijnym i w naszej opinii nie powinno być większych problemów z jej akceptacją. To kluczowa kwestia, bo bez zgody Komisji rynek mocy nie może zacząć obowiązywać – mówi Wojciech Kukuła z ClientEarth.

Ostatecznie w ustawie nie ma planowanych wcześniej koszyków aukcyjnych, czyli każdy zwycięzca aukcji – niezależnie od wieku instalacji – będzie dostarczać moc w tej samej cenie. To oznacza, że mechanizm będzie atrakcyjny w pierwszej kolejności dla najtańszych, istniejących już źródeł. W ocenie ClientEarth brak koszyków znacznie ogranicza ryzyko inwestycji w kolejne, nowe bloki węglowe.

Z drugiej strony, według fundacji rezygnacja z koszyków może oznaczać wyższe koszty całego mechanizmu. Aktualnie można je szacować na 5 mld złotych rocznie, czyli o 25 proc. więcej niż wskazano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do projektu. Rynek mocy będzie w efekcie znacznie droższy niż jego brytyjski i francuski odpowiednik – tamtejsze systemy w podobnej cenie zapewniają odpowiednio dwu- i czterokrotnie większy wolumen zakontraktowanych mocy.

W ocenie ClientEarth ustawa daje skromne możliwości wsparcia bardziej „zielonych” źródeł mocy – jednostek redukcji zapotrzebowania na energię (tzw. DSR), magazynów energii i mniej emisyjnych źródeł gazowych oraz kogeneracyjnych. Ostatecznie mechanizm umożliwia również szeroki udział jednostek zlokalizowanych za granicą. Według fundacji głównymi beneficjentami rynku mocy pozostaną jednak istniejące elektrownie węglowe, w tym także nowo otwarty blok o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice, który będzie mógł starać się nawet o 15-letnie wsparcie. Z rynku mocy będą mogły też korzystać nieco ostatnio zapomniane elektrownie współspalające węgiel z biomasą.

ClientEarth