ClientEarth włącza się do rozmów o Nord Stream 2

2 sierpnia 2017, 16:45 Alert
Rohre für Nord Stream 2
Rura dla Nord Stream 2. Fot.: Pixabay

Polska fundacja włączyła się do konsultacji społecznych w kolejnym państwie unijnym. Po konsultacjach w Finlandii, Polsce i Niemczech, ClientEarth złożyła swoje uwagi do Duńskiej Agencji Energetycznej, jednocześnie domagając się dopuszczenia do postępowania administracyjnego prowadzonego przez Duńczyków.

Ekolodzy sprzeciwiają się budowie rurociągu Nord Stream 2, bo ich zdaniem inwestycja narusza unijne przepisy dotyczące ochrony siedlisk oraz może mieć negatywny wpływ na klimat. Wątpliwości budzi też sens gospodarczy inwestycji, bo jak wskazują analizy – Europa nie potrzebuje więcej gazu, a realizacja celów unijnej polityki-klimatyczno energetycznej będzie skutkować zmniejszeniem zapotrzebowania na gaz ziemny o 27 proc. w 2030 i aż o 54 proc. w 2050 roku.

– Zarzuty Fundacji wobec projektu opierają się przede wszystkim na dyrektywie siedliskowej ( Natura 2000) i ramowej dyrektywie w sprawie strategii morskiej. Naszym zdaniem tylko zastosowanie prawa unijnego może realnie zatrzymać tę inwestycję – podkreśla dr Marcin Stoczkiewicz, prezes Fundacji.

– Widzimy duże zagrożenie, że postępowanie dotyczące Nord Stream 2 będzie ostatecznie rozstrzygnięte dopiero przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dodaje.

CIRE.PL