CO2-SNG: Tauron będzie produkował gaz z CO2

19 września 2018, 14:45 Alert
Fot. BiznesAlert.p

Podczas IV Kongresu Energetycznego Grupa Tauron zaprezentowała nowy projekt instalacji przekształcania dwutlenku węgla w gaz ziemny.Projekt CO2-SNG jest wynikiem konsekwentnego działania Taurona na rzecz magazynowania energii i dwutlenku węgla. – Bez wielkoskalowego magazynowania nie ma mowy o budowie systemów z wysokim udziałem Odnawialnych Źródeł Energii – wskazał wiceprezes Taurona Jarosław Broda.

Cele technologii 

Jej celem jest przekształcenie dwutlenku węgla, wychwyconego z bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny (SNG). Metan powstaje w wyniku reakcji CO2 z wodorem pochodzącym z elektrolizy wody. Proces ten może być zasilany nadwyżką taniej energii wytworzonej np. ze źródeł odnawialnych w tzw. dolinach obciążeń (przy zmniejszonym zapotrzebowaniu, np. nocą). Technologia jest więc nie tylko perspektywicznym rozwiązaniem dla wykorzystania CO2, ale również sposobem na magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej z niesterowalnych źródeł energii – farm wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych. Produktem ubocznym procesu jest tlen.

Drugim wyzwaniem jest zmniejszenie emisyjności elektrowni węglowych. – Chcielibyśmy, by nasze elektrownie, również węglowe, miały przed sobą przyszłość. Wychwyt i ekonomiczne wykorzystanie CO2 może nam tę przyszłość zapewnić – dodał.

Istniejące instalacje do usuwania CO2 ze spalin Elektrowni Łaziska i instalacja do produkcji wodoru z użyciem elektrolizy mogą zapewnić gaz syntetyczny. Tauron zgłosił się do konsorcjum, którego został liderem. Ma partnerów naukowych z polskich uczelni i jednego biznesowego – RAFAKO.
Pilotażowa instalacja Taurona ma przetestować pracę instalacji, która będzie wytwarzać metan z CO2 i wodoru. Gaz syntetyczny będzie można wykorzystać w turbinie gazowej w okresie szczytu zapotrzebowania, albo w transporcie samochodowym, po sprężeniu. Projekt jest dofinansowany ze środków KIC InnoEnergy.

Projekty badawcze mające na celu usuwanie dwutlenku węgla ze spalin były już prowadzone w elektrowniach Grupy Tauron. – W centrum naszego zainteresowania są więc prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie technologii gospodarczego wykorzystania CO2, szczególnie te, które w przypadku komercjalizacji przedsięwzięcia pozwolą na zagospodarowanie znacznych jego ilości – podkreśla Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia.

Nadwyżki energii elektrycznej są wykorzystywane w projekcie do produkcji wodoru, który następnie wraz z wychwyconym ze spalin kotłowych dwutlenkiem węgla używany jest w reaktorze metanizacji do produkcji syntetycznego metanu. Potrzebny do procesu dwutlenek węgla pochodzi z pilotażowej instalacji wychwytu CO2, który uzyskiwany jest ze spalin z pracującego bloku energetycznego.

Pilotażowa instalacja

– Pilotażowa instalacja CO2-SNG ma na celu przetestowanie, w warunkach rzeczywistych, reaktora metanizacji oraz kompleksowej instalacji do wytwarzania metanu z CO2 i wodoru. Testowana jest jej sprawność przetwarzania i elastyczność pracy oraz dostosowanie do magazynowania nadwyżek energii w postaci syntetycznego metanu. Projekt wiąże zatem dwa trendy – ograniczenie emisji CO2 z elektrowni i zapewnienie wielkoskalowej akumulacji energii, poprzez produkcję paliw gazowych w okresach, kiedy energia jest tania. Prezentowana instalacja jest efektem wcześniejszych działań i osiągnięć Grupy Tauorn w obszarze badawczo-rozwojowym w zakresie wychwytu CO2 – wyjaśnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu TauronPolska Energia ds. zarządzania majątkiem
i rozwoju.

Dzięki tej nowatorskiej technologii zwiększeniu ulegnie zdolność magazynowania energii w postaci metanu przy jednoczesnym wykorzystaniu CO2 do celów gospodarczych.Wyprodukowany w godzinach nadwyżki energii elektrycznej SNG (syntetyczny gaz ziemny) może być zatłaczany do istniejącej sieci gazu ziemnego w celu wykorzystania go w godzinach szczytu do produkcji energii np. w turbinie gazowej. Może też – po sprężeniu – już jako CNG (Compressed Natural Gas) zostać wykorzystany w transporcie samochodowym.

Warto podkreślić, że metan spalany w tłokowych silnikach spalinowych charakteryzuje się najmniejszą emisją substancji szkodliwych do atmosfery spośród wszystkich rodzajów paliw wykorzystywanych do tego celu. Stąd w wielu miastach tabor autobusowy komunikacji miejskiej, oparty o klasyczne silniki dieslowskie na olej napędowy, wymieniany jest na pojazdy dostosowane do zasilania sprężonym metanem.

Pilotażowa instalacja CO2-SNG została zaprojektowana i zbudowana w Elektrowni Łaziska w ramach projektu realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest TAURON Wytwarzanie. Projekt jest dofinansowany ze środków KIC InnoEnergy.

Grupa Tauron/Wojciech Jakóbik