Ćwiczenia Common Challenge rozpoczęte

16 listopada 2015, 08:52 Bezpieczeństwo
mon

W piątek, w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, uroczystą zbiórką rozpoczęto międzynarodowe ćwiczenie certyfikujące Wyszehradzką Grupę Bojową Unii Europejskiej pk. COMMON CHALLENGE-15.

Podczas zbiórki kierownik ćwiczenia – pełniący obowiązki Dowódcy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak powitał żołnierzy z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Polski biorących udział w ćwiczeniu. Powiedział, że COMMON CHALLENGE-15 jest najważniejszym ćwiczeniem 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej  prowadzonym w układzie międzynarodowym. Wskazując główny cel powiedział: – Jest to pierwsze takie ćwiczenie przygotowane i przeprowadzone przez Dowództwo 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. W odróżnieniu od innych ćwiczeń podczas obecnego szczególne znaczenie nadane zostanie przedsięwzięciom związanym z planowaniem operacji wsparcia pokoju, wsparciem działań humanitarnych i stabilizacyjnych. Jestem przekonany, że postawione zadania wykonacie na najwyższym poziomie, życzę Wam sukcesów w działaniu.

Uroczystość zakończyła się przekazaniem w podporządkowanie Dowódcy Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4, którym jest Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Dariusz Górniak żołnierzy zagranicznych komponentów narodowych. Dokument „Transfer of Authority” określa szczegółowo jaka liczba sprzętu, żołnierzy i o jakim stopniu wyszkolenia będzie podporządkowana Dowódcy Grupy Bojowej Unii Europejskiej V4 podczas ćwiczenia. Podstawą podpisania powyższego dokumentu stanowi porozumienie zawarte pomiędzy ministrami obrony narodowej: Polski, Czech Słowacji i Węgier oraz Ukrainy.

***

W międzynarodowym ćwiczeniu certyfikującym GB UE V4 15 pk. COMMON CHALLENGE-15 głównym ćwiczącym jest 12 Brygada Zmechanizowana wraz z jednostkami podległymi ze składu GB UE. Pododdziały sojusznicze będą wykonywały zadania w strukturze Wielonarodowej Grupy Bojowej. W ćwiczenie zaangażowane będę wojska zmechanizowane, lotnictwo Sił Powietrznych, aeromoblilne, żołnierze wojsk specjalnych, artylerzyści, przeciwlotnicy, saperzy, lotnicy, zwiadowcy, łącznościowcy, logistycy, wojskowi medycy jak również elementy działań psychologicznych oraz grupa współpracy cywilno–wojskowej.

Źródło: MON