Cywiński: Drogi będą komunikować się z ich użytkownikami

9 maja 2014, 14:20 Drogi

W ramach VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbyła się m.in. debata „Infrastruktura w Europie Centralnej”.

– Jako wykonawcy dostosowujemy się do oczekiwań strony publicznej w zakresie usług na drogach krajowych. Dotąd, pod względem rozbudowy systemu dróg krajowych i autostrad w Polsce zmieniło się wiele – stwierdzał Marek Cywiński, dyrektor generalny Kapsch Telematic Services.

W jego opinii państwo powinno dążyć do integracji systemu poboru opłat na drogach oraz zarządzania ruchem na nich. Dzięki temu użytkownikom będą przekazywane liczne komunikaty o bieżącej sytuacji na drodze oraz różnego typu informacje i porady przydatne podczas jazdy.

– Sprawia to, że rosnąć będą systematycznie koszty utrzymania wysokiego standardu dróg – mówił dalej Cywiński. – W USA już obecnie więcej środków publicznych wydaje się na utrzymanie istniejących już dróg niż budowanie nowych. Tak będzie także w naszym kraju. W Polsce będą funkcjonować mieszane systemy pobierania opłat, także od samochodów osobowych – również na terenach miast.

Docelowo drogi będą komunikować z ich użytkownikami. W tym celu producenci samochodów będą je wyposażać w zaawansowane urządzenia.

Zdaniem Cywińskiego podczas skutki niedawnego karambolu na jednej z polskich dróg ekspresowych można byłoby złagodzić, gdyby droga, jak i samochody były wyposażone w nowoczesny system uprzedzający w danym momencie o niebezpieczeństwie sytuacji.

– Jak do tej pory, wskutek wdrożenia viaToll, elektronicznego systemu poboru opłat od samochodów ciężarowych na polskich drogach krajowych, do Skarbu Państwa wpłynęło z tego tytułu prawie 3 mld zł – mówił dalej dyrektor. – Skuteczność działań tego e-systemu jest nieporównywalnie wyższa niż w innych analogicznych systemach. Nakłady na jego wdrożenie zwróciły się po 17 miesiącach. Trudno  znaleźć na rynku inwestycję, która dawałaby tak krótki okres zwrotu – ocenił Cywiński.

Dyrektor przewiduje, że – podobnie, jak w innych krajach – w obecnej unijnej perspektywie finansowej będą systematycznie rosnąć koszty utrzymania wysokich standardów dróg w Polsce.

– Dzięki przygotowywanemu przez GDDKiA Krajowemu Systemowi Zarządzania Ruchem polskie drogi staną się bardziej bezpieczne i inteligentne – konkludował Cywiński.