Koreańskie i czeskie firmy zacieśniają współpracę jądrową

28 lutego 2019, 12:15 Alert
atom energetyka jądrowa

Południowo-koreańska firma Kepco Engineering & Construction Company podpisała umowę z czeską firmą inżynieryjną UJV Rez mającą na celu zwiększenie współpracy w zakresie projektów elektrowni jądrowych.

Kepco E & C poinformowała, że dotychczas przeprowadziła już wiele przedsięwzięć wspólnie z UJV Rez, w tym warsztaty na temat wymiany technologii jądrowych. Dzięki podpisanemu porozumieniu ramowemu (MoU) firma koreańska ma nadzieję nawiązać bardziej konkretną współpracę ze swoim czeskim partnerem.

Zgodnie z protokołem ustaleń oba przedsiębiorstwa będą prowadzić wzajemną wymianę personelu i stosowanych technologii badawczych mającą na celu wzmocnienie współpracy technicznej i wspólnej działalności biznesowej. Będą również rozszerzać współpracę techniczną w zakresie energetyki jądrowej nowej generacji a także wspólnie opracowywać nowe technologie w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji elektrowni jądrowych.

Przedstawiciel Kepco E & C stwierdził, że dzięki podpisanemu protokołowi, firma ustanowiła praktyczny system współpracy z UJV Rez w zakresie projektowania i badań elektrowni jądrowych oraz stworzyła przestrzeń dla potencjalnych zamówień nowych elektrowni w przyszłości.

Koreańska firma zauważyła, że realizacja zawartego porozumienia pozwoli jej poznać technologię rosyjskich wodnych reaktorów pod ciśnieniem WWER, działających w Republice Czeskiej. UJV Rez spodziewa się natomiast dużych zamówień na wymianę sprzętu z koreańskich elektrowniach jądrowych.

Rzecznik Kepco E & C – która zbudowała 14 elektrowni jądrowych w Korei Południowej – stwierdził, że firma zamierza dalej wzmacniać współpracę z innymi czeskimi przedsiębiorstwami i podmiotami związanymi z energią jądrową.

World Nuclear News/CIRE.PL