Czerwiński: Zaczynamy porządkowanie polskiego rynku węgla

26 września 2014, 07:44 Energetyka
Andrzej Czerwiński 3

Zgodnie z zapowiedzią przekazaną wczoraj górnikom blokującym import rosyjskiego węgla, w Sejmie ruszyły prace nad pakietem ustaw dotyczących polskiego węgla. Mówi o tym dla portalu BiznesAlert.pl przewodniczący sejmowej komisji nadzwyczajnej, poseł Andrzej Czerwiński (PO).  

– Dwa z tych projektów już wczoraj wpłynęły do laski marszałkowskiej, czyli są już na ścieżce legislacyjnej. Jeden dotyczy nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Proponuje się w nim m. in. wprowadzenie koncesji na sprzedaż węgla. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w Unii Europejskiej, a w Polsce w obecnych warunkach jest konieczne – wyjaśnił Andrzej Czerwiński – bo ukróci sporo patologii, których niestety nie brak w handlu węglem. Firmy, które zajmują się tym handlem otrzymają  koncesję po tym, jak udokumentują, że spełniają warunki techniczne, finansowe i organizacyjne. Czyli ich działalność będzie wreszcie transparentna. Koncesje będzie wydawać Urząd Regulacji Energetyki. Koszt realizacji tych ustawowych przepisów rocznie będzie kosztował około 4 mln zł. Ale ceny węgla dla końcowych odbiorców spadną, bo tryb koncesyjny uniemożliwi wiele oszukańczych praktyk, które dziś mają często miejsce.

– Drugi projekt, który też już jest w Sejmie – powiedział nam poseł Czerwiński – to nowelizacja ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw. Ma ona sprawić, że dostawcy i importerzy węgla będą musieli przedstawić certyfikaty, które będą porównywane z normami ustanowionymi przez Ministerstwo Gospodarki. To uniemożliwi zarzucanie polskiego rynku przez węgiel importowany przede wszystkim z Rosji, który jest gorszej jakości i jest często mieszany z lepszym polskim węglem. – Andrzej Czerwiński zaznaczył, że – to nie ma nic wspólnego z wolnym rynkiem. Przeciwnie, są to działania antyrynkowe. I aby je ukrócić, chcemy, aby nowe przepisy wprowadziły system monitorowania. A dla skuteczności tego systemu proponujemy dość wysokie kary, zależnie od ilości kwestionowanego węgla byłoby to od 50 tys. złotych do miliona złotych. Kontrolę jakości miałaby przeprowadzać na przejściach granicznych Służba Celna, zaś w handlu detalicznym – zgodnie z polskim systemem – Inspekcja Handlowa. Takiej kontroli dotychczas w handlu węglem nie przeprowadzano.

Nasz rozmówca poinformował, że trzeci z projektów – nowelizacja Prawa zamówień publicznych – wpłynie 1 października do Sejmu. Projekt jest jeszcze konsultowany w Ministerstwie Gospodarki. Poseł Czerwiński powiedział, że jego głównym celem jest ułatwienie sprzedaży węgla, który ma certyfikat odpowiadający polskim normom. – Byłoby za wcześnie przedstawiać ten projekt bardziej szczegółowo w momencie, gdy jest jeszcze konsultowany w resorcie gospodarki i ocenił poseł.

W środę premier Ewa Kopacz zleciła przyspieszenie prac nad projektami wchodzącymi do pakietu nowelizacyjnego ustaw „węglowych”. Pakiet jest wnoszony jako inicjatywa poselska, co zapewnia skrócenie procedury legislacyjnej w Sejmie. Poseł Czerwiński powiedział nam, że pierwsze czytanie dla przyspieszenia  odbędzie się w sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Ale niezależnie od nowelizacji przepisów mających uzdrowić polski rynek węgla – konieczny jest szereg innych działań, których nie sposób zapisać w ustawach. Konieczna jest ochrona konkurencji, co wymaga uczciwości i transparentności transakcji. Konieczne jest skrócenie ścieżki dystrybucji    węgla z polskich kopalń, absurdalnie wydłużony łańcuszek pośredników to główna przyczyna wysokich cen polskiego węgla – zakończył szef sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. energetyki.