Czeski kolos węglowy bliski upadłości. Co z polskimi górnikami?

25 kwietnia 2016, 12:30 Alert
#ważne górnictwo

(Financial Times/PAP)

Czeski rząd jest niechętnie nastawiony do udzielenia pomocy borykającej się z olbrzymimi problemami finansowymi, największej w Czechach prywatnej spółki węglowej OKD ( Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie). Największy udziałowiec New World Resources (NWR) zaoferował rządowi w Czechach  włączenie się w plan ratunkowy spółki poprzez nabycie jej wierzytelności. Jak donosi Financial Times rząd w Pradze odmówił zawarcia transakcji na zaoferowanych warunkach. Z kolej Polska Agencja Prasowa pisze, że spółka OKD może złożyć wniosek o upadłość, jeśli do piątku nie będzie porozumienia z rządem w sprawie restrukturyzacji zadłużenia.

Właścicielem NWR jest firma Ad Hoc Group (AHG), skupiająca trzy brytyjskie spółki inwestycyjne – Ashmore Investment Management Limited, Gramercy Funds Management LLC i M&G Investment Management Limited. Grupa AHG zaoferowała sprzedaż wszelkich długów i aktywów OKD za mniej niż 150 mln euro. Rozmowy trwały od kilkunastu tygodni, jednak jak przekazuje Financial Times dzisiaj czeski rząd oficjalnie zrezygnował z oferty.

– Biorąc pod uwagę obecny stan rozmów nie jest jasne, czy porozumienie dot. planu restrukturyzacji może być osiągnięte zanim OKD wyczerpie wszystkie dostępne środki finansowe i czy, w rezultacie, nie będzie zmuszona rozpocząć procedury upadłościowej – napisał NWR w komunikacie.

Właściciele NWR, grupa AHG, zaoferowali niedawno spisanie 420 mln euro długu i zainwestowanie 35 mln euro w gotówce, jeśli czeski rząd kupi udziały w OKD za 150 mln euro.

OKD posiada w Czechach trzy czynne kopalnie i zatrudnia 12 tys. pracowników, w tym ok. 2 tys. polskich górników zatrudnionych w firmach zewnętrznych.