Członkowie PE: Wspólne zakupy energii poprawią pozycję konsumentów

25 kwietnia 2016, 07:45 Alert
uniaeuropejska

(Parlament Europejski)

Konsumenci powinni mieć silniejszą pozycję na rynku energii – apelują członkowie Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). W przyjętym w ubiegłym tygodniu projekcie rezolucji, członkowie komisji zalecają wdrażanie programów takich jak wspólne zakupy energii elektrycznej, wytwarzanie energii przez gospodarstwa domowe, lepsze narzędzia do porównywania cen dla wszystkich użytkowników dzięki czemu łatwiej zmienić będzie dostawcę energii i taryf. Przepisy znajdujące się w niewiążącej rezolucji są traktowane jako merytoryczny wkład w tworzoną Unię Energetyczną. Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają także do większego wydatkowania w ramach funduszy europejskich na rzecz wydajności energetycznej w celu eliminowania ubóstwa energetycznego.

W celu umożliwienia konsumentom odgrywania większej i aktywnej roli na rynku energetycznym, członkowie Komisji ITRE sugerują:

 • Wprowadzenie nowych modeli biznesowych, takich jak system zakupów grupowych i innowacyjne instrumenty finansowe mające na celu pomóc konsumentom w wytwarzaniu i konsumpcji energii we własnym zakresie oraz w lepszym użytkowaniu narzędzi efektywności energetycznej;
 • Ograniczenie do absolutnego minimum barier administracyjnych dla nowego samodzielnego wytwarzania energii, skrócenie procedur wydawania zezwoleń oraz promowanie spółdzielczego /lokalnego systemów energetycznych;
 • Stworzenie korzystnych i uczciwych warunków dla najemców i osób mieszkających w budynkach mieszkalnych pozwalając im na większe wykorzystanie własnych mocy wytwórczych i narzędzi efektywności energetycznej.

Przejrzystość cen

Posłowie proponują również szereg sposobów, aby ceny energii były bardziej przejrzyste:

 • dostarczanie z większą częstotliwością rachunków za energię oraz bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zrozumienia umowy;
 • Częstsze rachunki i łatwiejsze do zrozumienia umów;
 • Środki umożliwiające konsumentom porównanie różnych ofert, nawet bez dostępu do internetu lub zapewnienie dostępu takich narzędzi ,dzięki którym konsumenci mogliby upewnić gdzie mogą zaoszczędzić pieniądze poprzez zmianę dostawców, mowa o takich instrumentach jak:
 1.   Niezależne, aktualne i zrozumiałe narzędzia porównawcze;
 2.  Powiadamianie konsumentów w rachunku za energię  o najbardziej odpowiedniej i korzystnej dla nich taryfie na podstawie dotychczasowych wzorcowych danych konsumpcji;
 3. Zapewnienie, że konsumenci mogą zmienić taryfy, jeśli sobie tego życzą, w najprostszy możliwy sposób, bez żadnych dodatkowych opłat lub kar za rozwiązanie umowy;
 4. Rozwijanie dynamicznej polityki cenowej, odzwierciedlające zużycie energii w godzinach szczytu i poza nimi, oraz przejrzystych, porównywalnych i jasno wyjaśnionych taryf;
 5.  Łatwy i szybki dostęp do danych dotyczących zużycia energii i kosztów związanych z usługą;
 6.  Rozwój inteligentnych sieci i urządzeń automatyzujących zarządzania popytem na energię w odpowiedzi na sygnały cenowe.

Ubóstwo energetyczne

Mówiąc o ubóstwie energetycznym, mamy na myśli sytuacje, kiedy mieszkańcy nie mogą w odpowiedni dla siebie sposób wykorzystywać energii cieplnej czy elektrycznej w swoich domach, przy  przystępnych cenach. Jak podkreślają członkowie komisji należy zająć się tym problemem u źródeł.

Wyzywają oni jednocześnie o wsparcie w ramach unijnych funduszy na rzecz efektywności energetycznej i wytwarzania energii we własnym zakresie w celu wyeliminowania zjawiska ubóstwa energetycznego i pomocy konsumentom o niskich dochodach.

– Właściwie ukierunkowane taryfy socjalne są niezbędne aby pomóc narażonym występowaniem tego zjawiska obywatelom o niskich – czytamy w stanowisku komisji. Posłowie podkreślają, że wszelkie takie taryfy socjalne powinny być w pełni przejrzyste.

Następne kroki

Rezolucja ma być poddana pod głosowanie przez Parlament Europejski w maju. Zalecenia zostaną wykorzystane we wnioskach legislacyjnych dotyczących tworzonej Unii Energetycznej.