Czy PGNiG obudzi uśpione poszukiwania gazu łupkowego w Polsce?

11 kwietnia 2016, 07:15 Alert
odwiert
Odwiert. Fot. PGNiG

(Ministerstwo Środowiska/PGNiG/Bartłomiej Sawicki)

Liczba koncesji oraz odwiertów za gazem ziemnym z łupków pozostaje wciąż na tym samym poziomie. Liczba koncesji łupkowych nie zmieniła w stosunku do danych odnotowanych na koniec lutego. Zdaniem ekspertów poszukiwania gazu ziemnego z łupków pozostają w „uśpieniu”. Jest to w dużym stopniu spowodowane niską ceną ropy naftowej na światowych rynkach. Wiosenne prace PGNiG na Pomorzu mogą zdecydować o przyszłości projektu w Polsce.

Jak wynika z comiesięcznych zestawień Ministerstwa Środowiska, w stosunku do poprzedniego miesiąca nie ubyło w Polsce liczby aktywnych koncesji za gazem ziemnym z łupków. Pod koniec marca podobnie jak w pod koniec lutego w Polsce aktywnych było 31 koncesji udzielonych na rzecz 9 koncesjonariuszy. Ostatnią firmą, która wycofała się z Polski jest amerykańska BNK Petroleum.

Liczba odwiertów nie zmieniła się od końca ubiegłego roku i wynosi 72 odwierty. Sytuacje mogą odmienić wiosenne prace na Pomorzu koncernu PGNiG. Jak wynika z przedstawionej na początku kwietnia zaktualizowanej strategii Grupy na lata 2014-2022, PGNiG będzie analizował i oceniał dotychczasowe prace poszukiwawczo – rozpoznawcze związane ze złożami gazu łupkowego na posiadanych przez siebie koncesjach. Koncern oszacuje rozmiar zasobów węglowodorów ze złóż łupkowych, a także zweryfikuje możliwości ekonomicznie opłacalnego wydobycia z takich złóż. Będzie to podstawą podjęcia decyzji o ewentualnej kontynuacji zaangażowania PGNiG w poszukiwania gazu łupkowego w Polsce.

Koncern wykonana w najbliższym czasie dwa zabiegi szczelinowania hydraulicznego we wcześniej wykonanych otworach (Wysin 2H i Wysin 3H) na pomorskiej koncesji Stara Kiszewa.

Obecnie PGNiG posiada 4 koncesje na poszukiwanie węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych. Od 2010 do 2015 roku spółka wykonała 19 otworów poszukiwawczych za gazem z łupków, najwięcej spośród wszystkich firm szukających tego surowca w Polsce. Koncern wykonał w tym okresie znacznie więcej prac wiertniczych w poszukiwaniu konwencjonalnych ropy i gazu w Polsce. W całym 2015 r. PGNiG wykonał 27 otworów za ropą naftową i gazem ziemnym ze złóż konwencjonalnych. Na początku tego roku koncern wykonał już dwa odwierty, a kolejne 3 są w trakcie prac.