Czyste Powietrze: Rząd kończy ze wspieraniem pieców węglowych

16 czerwca 2021, 09:45 Alert

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podaje, że program Czyste Powietrze będzie zawierał trzy nowe punkty, które wejdą w życie pierwszego lipca 2021 roku. Zmiany dotyczą wycofania dotacji na kotły węglowe, zwiększenia progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenia listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Dym z komina,. fot. Pixabay
Dym z komina,. fot. Pixabay

Koniec dotacji na piece węglowe

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”, zapowiadane wcześniej przez ministerstwo klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW, zostaną wprowadzone pierwszego lipca 2021 roku.

Fundusz podaje, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do końca obecnego roku. Zatem, aby otrzymać dotację wnioskujący musi do 31 grudnia 2021 roku złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel, zakupić i zamontować to źródło ciepła a dodatkowo potrzebna jest faktura wystawiona do końca bieżącego roku (warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie, czyli przed pierwszym lipca 2021 roku) – czytamy w komunikacie.

Progi dochodowe

NFOŚiGW podaje, że kolejną nowością w „Czystym Powietrzu” jest podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu”, czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynoszącą do 37 tys. zł.

Od pierwszego lipca 2021 roku dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł niż obecnie, czyli do kwoty 2 189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy podwyższy się o 164 zł niż obecnie, czyli do poziomu 1 564 zł na osobę.

Wyższe dotacje na kotły na pellet o podwyższonym standardzie

Dodatkowo, możliwe będzie ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja ta wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60 procent kosztów) – informuje NFOŚiGW.

NFOŚiGW/Jędrzej Stachura

Guła: Węgiel jest coraz droższy i mniej dostępny, więc Polacy będą od niego odchodzić (ROZMOWA)