Dąbrowski: Regiony górnicze mogą być największymi beneficjentami transformacji energetycznej