Dąbrowski: PGZ przygotuje projekt modernizacji Leopardów

18 lutego 2015, 11:04 Bezpieczeństwo

– Projekt modernizacji czołgów Leopard to, obok produkcji armatohaubic Krab, jedna z najpilniejszych spraw do rozwiązania przez MON, MSP i PGZ. Jako właściciel ponad 30 kluczowych spółek zbrojeniowych posiadamy niezbędne kompetencje i zasoby, by przedstawić polskiej armii kompleksową ofertę na modernizację pozyskanych czołgów. Jesteśmy zdeterminowani do szybkiego poukładania tego tematu – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGZ S.A.

Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało, że nowa oferta na modernizację 128 szt. czołgów Leopard 2A4 do wariantu 2PL zostanie przygotowana w trybie negocjacji z jednym podmiotem wskazanym przez zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Dotychczasowe postępowanie w sprawie modernizacji 128 szt. czołgów Leopard 2A4 zostało zakończone bez wyboru wykonawcy. Inspektorat Uzbrojenia MON nie przyjął oferty konsorcjum PHO sp. z o. o., Bumar- Łabędy S.A. i OBRUM sp. z o. o. ze względu na braki formalne i merytoryczne oraz zbyt niski poziom polonizacji.

PGZ, jako lider konsolidacji polskiego przemysłu zbrojeniowego i naturalne miejsce kreowania polityki biznesowej zintegrowanych spółek, wskaże nowy podmiot, który przygotuje ofertę spełniającą oczekiwania wojska.

Rozpoczęcie modernizacji Leopardów 2A4 ma być możliwe w ciągu 3-4 miesięcy od podpisania umowy z nowym wykonawcą, a zakończenie całego programu ma nastąpić do 2020 r.

Dotychczasowe negocjacje prowadzone z głównym integratorem konfiguracji systemów Leopard, czyli firmą Krauss Maffei Wegmann GmbH&Co.K.G, dowodzą, że przyjęta w MON koncepcja prowadzenia modernizacji w oparciu o potencjał polskiego przemysłu jest możliwa do zrealizowania przez PGZ.

– Szacujemy, że nowa oferta na modernizację Leopardów zostanie złożona w drugim kwartale bieżącego roku. Od początku istnienia PGZ powtarzamy, że powstaliśmy także po to, by obok zapewnienia rozwoju branży i szerokiego udziału w programach modernizacyjnych polskiej armii, rozwiązywać w bliskiej współpracy z MON i MSP bieżące problemy. Zaczęliśmy od decyzji w sprawie podwozi K9 do Krabów. Teraz przyszedł czas na Leopardy. Potwierdzam jednocześnie, że naszą intencją jest, aby Bumar-Łabędy nadal był liderem tej modernizacji – dodał Dąbrowski.

Źródło: PGZ