Źródło: opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego FR.