Danii kończą się złoża gazu ziemnego. Razem z Polską sprowadzi gaz z Norwegii?