„Dbając o zieloną przyszłość” – fundusze unijne w sektorze środowiska

19 listopada 2015, 08:53 Energetyka
ekologia

Podsumowanie Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 oraz możliwości dofinansowania projektów ekologicznych w kolejnej perspektywie finansowej to główne tematy VIII konferencji „Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska”, która odbyła się dziś w Centrum Nauki Kopernik.

W wydarzeniu wzięli udział wiceminister środowiska Janusz Ostapiuk, a także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Aby utrzymać środowisko w dobrej kondycji, potrzebne są bez wątpienia środki finansowe. Polska ma sprawny system finansowania ochrony środowiska, który funkcjonuje z powodzeniem już 25 lat. W kończącej się perspektywie wydaliśmy ponad 20 mld złotych, najwięcej na inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej. Podpisanych zostało ponad 1000 umów, a zakończono prawie 700 projektów. To dobre wyniki i jestem przekonany, że doświadczenia z kończącej się perspektywy będą wykorzystane w realizacji projektów w kolejnych latach – powiedział minister Ostapiuk, inaugurując spotkanie.

Podczas konferencji, oprócz podsumowania POIiŚ 2007-2013 z perspektywy naukowej, administracyjnej oraz inwestora-beneficjenta, była także okazja do podzielenia się dobrymi praktykami przed rozpoczęciem nowego okresu unijnego finansowania. Odbyły się ponadto warsztaty z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Dotyczyły one możliwości pozyskiwania funduszy na realizację inwestycji m.in. z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody czy adaptacji do zmian klimatu.

Konferencja była skierowana przede wszystkim do beneficjentów środowiskowych priorytetów POIiŚ oraz instytucji zainteresowanych dofinansowaniem projektów ekologicznych. Za jej realizację odpowiadało Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska