Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

Dekarbonizacja i gazyfikacja w Rybniku ma początek na budowie gazociągu