WWF: Porzucenie węgla wymaga odpowiedniej strategii energetycznej

29 stycznia 2021, 15:00 Alert
węgiel śląsk kopalnia
Źródło: flickr

WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) podkreśla, że rozwijanie branż alternatywnych względem wydobycia węgla kamiennego oraz kreowanie miejsc pracy w województwie śląskim wymaga strategicznego planowania inwestycji. Stawka gry jest wysoka – chodzi zarówno o sprostanie wymaganiom europejskiej polityki klimatycznej, wytycznym dla nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i przyczynienie się do neutralności klimatycznej Polski. Zdaniem funduszu, najważniejsze jest jednak zapewnienie stabilnego i zrównoważonego rozwoju Śląska oraz bezpieczeństwa ekonomicznego jego mieszkańców.

Eksperci Instytutu Badań Strukturalnych w najnowszym raporcie przygotowanym dla Fundacji WWF Polska wskazują, że potencjał jest duży. Do 2030 roku w różnych alternatywnych, przyjaznych klimatowi branżach istnieje możliwość wytworzenia nawet 75-85 tysięcy nowych miejsc pracy.

Budownictwo

Autorzy raportu podkreślają, że budownictwo jest szczególnie istotne ze względu na możliwość szybkiego wygenerowania miejsc pracy. Sektor ten może w ciągu najbliższej dekady zatrudnić od 11 do 22 tysięcy pracowników. Dodatkowo, warto wziąć go pod uwagę realizowaną w nim politykę obniżania emisji dwutlenku węgla i zapowiadaną tzw. Falę Renowacji. Pod tą nazwą kryje się strategia Komisji Europejskiej mająca na celu podwojenie liczby budynków poddawanych renowacji w ciągu najbliższej dekady, zwiększając przez to ich efektywność energetyczną i obniżając zużycie energii. W związku z rozwojem technologii pozwalających budować w sposób zrównoważony i inteligentny, nisko lub bezemisyjny, branża budownicza nie tylko może zapewnić dużą liczbę miejsc pracy w krótkim czasie, ale także dodatkowo przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych – czytamy.

Przemysł samochodowy

Zdaniem ekspertów, ta branża z kolei cieszy się już na Śląsku silną, ugruntowaną pozycją, z wykwalifikowanym personelem oraz buforem w postaci dużego lokalnego rynku zbytu w sytuacji ewentualnych przejściowych problemów. Zdaniem autorów i autorek raportu potencjał tego sektora to od 6 do 9 tysięcy nowych miejsc pracy, z czego od 3 do 4 tysięcy przewidzianych jest w nowej fabryce samochodów elektrycznych Izera (mającej rozpocząć produkcję od 2024 roku w Jaworznie2), reszta zaś (od 1 do 2 tysięcy) w sektorze dostawczym współpracującym z przemysłem samochodowym.

Logistyka, energetyka, rekultywacja czy GOZ?

W kolejnych sektorach powstać może kolejno: w energetyce od 4 do 6 tysięcy, w logistyce od 2 do 3 tysięcy i w rekultywacji od 0,5 do 1 tysiąca miejsc pracy. Wszystkie z tych branż mogą przyczynić się do zagospodarowania terenów powydobywczych i zamiany ich w tereny gotowe do wykorzystania do celów gospodarczych – poprzez renaturalizację, budowę centrów logistycznych czy farm fotowoltaicznych. Do drugiej grupy wyróżnionej w raporcie należą pozostałe branże, które mogą przyczynić się do rozwoju regionu i mają potencjał tworzenia nowych miejsc pracy do 2030, w tym: usługi biznesowe (IT/BPO/SCC, od 20-24 tysięcy miejsc pracy), przemysł związany z gospodarką obiegu zamkniętego (np. opakowania biodegradowalne, od 15 do 20 tys.), turystyka (od 4 do 5 tys.), przetwórstwo spożywcze (od 2 do 3 tys), medycyna (1 do 1,5 tys.), wyspecjalizowana administracja (0,5 do 1 tys.) – czytamy w raporcie.

Śląsk z największymi Funduszami Regionalnymi w całej UE

Według ekspertów, istotne jest aby transformację, w szczególności zaś instrumenty rynku pracy skierowane do górników, uruchomić jak najwcześniej. Potrzebne są zdecydowane działania na rzecz rekwalifikacji pracowników górnictwa, rozpoczęte przed określeniem terminów wypowiedzeń jako programy dobrowolne. Z analiz wynika jednoznacznie, że najskuteczniejszą (zarówno z punktu widzenia pozytywnego wpływu na rynek pracy jak i optymalizacji kosztów) strategią poradzenia sobie z problemem pracy dla górników będzie właśnie rekwalifikacja, połączona z naturalnym procesem odejść starszych pracowników na emeryturę. Kluczowa zaś będą najbliższe lata, a przemyślane działania w obszarze polityki zatrudnienia oraz wsparcie branż alternatywnych może zapewnić rozwój regionu na następne dekady – piszą.

World Wide Fund

Prezes PGG: Transformacja energetyczna to problem całej gospodarki