Deklaracja bałtycka została podpisana. Polska i sąsiedzi chcą przyspieszyć rozwój offshore

30 września 2020, 15:40 Alert

W Szczecinie doszło do podpisania „Deklaracji bałtyckiej na rzecz morskiej energetyki wiatrowej”. Podpisała go Komisja Europejska oraz ministrowie z Polski, Danii, Finlandii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec i Szwecji.

Podpisanie Deklaracji Bałtyckiej. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl
Podpisanie Deklaracji Bałtyckiej. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

Wiatraki na polskim Bałtyku od 2025 roku

Deklaracja Bałtycka na rzecz Morskiej Energetyki Wiatrowej” inauguruje ścisłą współpracę krajów naszego regionu – podkreślił minister klimatu Michał Kurtyka podczas konferencji „Pomeranian Offshore Wind Conference”. Zdaniem szefa resortu klimatu dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim może istotnie wspomóc odbudowę krajowych gospodarek po spowolnieniu spowodowanym pandemią koronawirusa.

– Dlatego musimy w pełni wykorzystać potencjał energetyczny wiatru z Bałtyku nie tylko do zazielenienia gospodarek krajów mających do niego dostęp, ale również do osiągnięcia jak największych korzyści ekonomicznych płynących z rozwoju morskich farm wiatrowych – poinformował minister Kurtyka. Jego zdaniem morskie farmy wiatrowe rozpoczną prace w Polsce w 2025 roku.  Kurtyka podkreślił podczas panelu tematycznego, że rząd chce stworzyć warunki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi tej branży. – Morze Bałtyckie może odegrać znaczącą rolę w dążeniach do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy w perspektywie 2050 roku i transformacji energetycznej poszczególnych krajów regionu – dodał.

Unijna komisarz ds. energii Kadri Simson podkreśliła, że Bałtyk to region, który jako kolejny po Morzu Północnym, może zwiększyć potencjał energetyczny całej Unii Europejskiej, poprzez budowę morskich farm wiatrowych.  – Należy koniecznie uwolnić potencjał tego akwenu, aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej wytyczony przez Komisję – powiedziała.

Simson przypomniała, że deklaracja umacnia europejskie przewodnictwo w rozwoju technologii energetyki odnawialnej. Dodała także, że w listopadzie Komisja przedstawi strategię dla offshore, a następnie pierwsze projekty regulacji. Dyrektor Generalna ds. Energii w KE Ditte Juul Joergensen podkreśliła z kolei, że rozwój offshore leży obrębie europejskich celów klimatycznych: – Seklaracja jest jak najbardziej zgodna ze strategią, która dopiero zostanie opublikowana (pod koniec roku -red.) – powiedziała.

Potencjał Bałtyku

Minister klimatu Michał Kurtyka zwrócił uwagę na duży potencjał budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Jest szacowany przez WindEurope na 83 GW, a według Komisji Europejskiej przekroczy nawet 93 GW w 2050 roku w zależności od zastosowanej metodologii. – Polska ma szansę zyskać miano lidera rozwoju morskich farm na Bałtyku – podkreślił minister.

Minister zaznaczył także, że region Morza Bałtyckiego będzie w przyszłości szczególnie atrakcyjnym obszarem lokowania zakładów wytwarzających elementy turbin morskich. – W Polsce największymi beneficjentami będą m.in. stocznie, przemysł stalowy i metalowy; rozkwitną też firmy usługowe i serwisowo-instalacyjne. Musimy wykorzystać ich kompetencje i doświadczenie do budowy wartości polskiej, niskoemisyjnej, innowacyjnej gospodarki, co jest kluczowe, zwłaszcza w dobie spowolnienia wywołanego pandemią – zauważył.

Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Kamila Tarnacka oceniła, że ambitne podejście do budowy morskich farm na polskich wodach Bałtyku jest kluczem do maksymalizacji korzyści gospodarczych. – Korzystając z największego potencjału energetycznego wiatru na Morzu Bałtyckim możemy zbudować wokół rodzącego się sektora nową gałąź gospodarki i wyspecjalizować się w produkcji wybranych elementów morskich turbin. Jest nadzieja na to, że offshore wind stanie się naszą specjalnością eksportową, a polskie firmy będą silnymi ogniwami w międzynarodowych łańcuchach dostaw dla offshore – powiedziała. Zdaniem wiceprezes PSEW wykorzystanie pełnego potencjału energetycznego Bałtyku i pozyskanie z morza jak największej ilości energii jak najtańszym kosztem, nie byłoby możliwe bez zainicjowania wielopłaszczyznowej współpracy krajów regionu.

Cel współpracy

Celem współpracy krajów podpisanych pod wspomnianą deklaracją jest przyspieszenie rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku, koordynacja i optymalizacja działań prowadzących do wykorzystania w pełni potencjału energetycznego i gospodarczego tego akwenu. – Chodzi zarówno o współpracę w zakresie planowania przestrzennego morskich obszarów, jak również rozwój sieci, planowania mocy i mechanizmów wsparcia. Wszystkie te elementy staną się kluczowe dla budowy dobrze funkcjonującego wewnętrznego rynku energii oraz infrastruktury transgranicznej, prowadząc do uwolnienia pełnego potencjału energetycznego i gospodarczego Morza Bałtyckiego – wyjaśnił resort klimatu.

Bartłomiej Sawicki