Derski: PGNiG rozdziela biznes

29 kwietnia 2014, 13:30 Energetyka
Bartłomiej Derski

28 kwietnia 2014 roku Spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG SA podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest określenie zasad i zakresu współpracy pomiędzy PGNiG i firmami zależnymi. Prezes gazowniczej spółki przekonuje, że efektem realizacji Porozumienia będzie usprawnienie zarządzania w poszczególnych obszarach działalności grupy.

Podpisana w poniedziałek umowa PGNiG SA ze swoimi spółkami zależnymi (w 100 proc.) to kolejny etap zmian w spółce, wymuszony m.in. przez obligo handlu gazem na giełdzie.

Bartłomiej Derski z portalu WysokieNapiecie.pl. przypomina, że tydzień wcześniej spółka zdecydowała o wydzieleniu spółki handlowej – PGNiG Obrót Detaliczny. Spółka handlowa będzie kupowała gaz od PGNiG SA, która go importuje i będzie sprzedawała go odbiorcom końcowym. Część gazu przepłynie przez giełdę, co pozwoli firmie spełnić wymogi obliga gazowego, obejmującego w tym roku 40 proc. paliwa.

Derski zwraca uwagę, że zgodnie z poniedziałkowym komunikatem PGNiG,  umowa spółki holdingowej z jej spółkami-córkami reprezentującymi poszczególne dywizje (dystrybucję, wydobycie i nową – handel detaliczny), ma zapewnić pełną kontrolę tych spółek przez centralę. To normalne działania dużych grup kapitałowych, w których kluczowe decyzje powinny zapadać w jednym miejscu. Pozwoli na optymalizację części procesów, chociaż nie przeceniałbym wpływu tych działań na wyniki finansowe grupy – podkreśla ekspert.

Derski powiedział naszemu portalowi, że większe znaczenie będzie mieć pilnowanie kluczowych kosztów. Tymczasem np. koszty pracownicze w ciągu ostatnich pięciu lat podskoczyły o blisko jedną trzecią – z niecałych 2,5 mld zł do ponad 3,2 mld zł. W ubiegłym roku koszty wynagrodzeń w PGNiG wzrosły o 8 proc., czyli znacznie więcej niż w całym sektorze przedsiębiorstw (2,9 proc.) oraz prawie dziesięciokrotnie przekroczyły inflację (0,9 proc.). Przy czym część zapewne pochłonęły odprawy dla pracowników korzystających z programu dobrowolnych odejść. Trend ograniczania zatrudnienia, zwiększania wydajności i lepszego zarządzania musi być kontynuowany, bo wraz z rosnącą liberalizacją rynku PGNiG będzie poddawany coraz silniejszej presji ze strony zagranicznych konkurentów takich jak RWE, czy GDF – podkreśla Derski w rozmowie z dziennikarzem naszego portalu.