DGRSZ: W 2015 r. położyliśmy nacisk na szkolenia

22 grudnia 2015, 11:40 Bezpieczeństwo
armiaWojsko

– Znacznie zwiększyliśmy zaangażowanie wojsk w proces szkolenia, w tym w realizację działań połączonych oraz szkolenie sojusznicze – powiedział dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański podsumowując kończący się 2015 r.


Pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa w Europie środkowo-wschodniej, wywołane kryzysem na Ukrainie, spowodowało potrzebę redefinicji zagrożeń oraz przyjęcie nowych prerogatyw, które dla Sojuszu Północnoatlantyckiego zostały wypracowane podczas szczytu w Newport pod koniec 2014 r. Jednym z najważniejszych postanowień było wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Spowodowało to m.in. wzrost aktywności szkoleniowej polskich i zagranicznych żołnierzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2015 r. ponad 16 tys. zagranicznych żołnierzy w ramach 27 ćwiczeń o charakterze międzynarodowym przebywało na terytorium naszego kraju i szkoliło się z naszymi żołnierzami. Jednym z najważniejszych sprawdzianów współdziałania pomiędzy państwami sojuszu były manewry pod kryptonimem DRAGON 15. Również polscy wojskowi uczestniczyli w 41 zagranicznych szkoleniach. Ponadto przeprowadzono prawie 140 ćwiczeń narodowych. Wszystkie planowane ćwiczenia odbywają się w układzie połączonym, czyli przy współudziale różnych rodzajów sił zbrojnych i dzięki temu uzyskujemy efekt synergii.

– Sprowadziłem koordynację i uzgadnianie wspólnych działań do poziomu dowódców jednostek. W warunkach zagrożenia powinni wiedzieć na co mogą liczyć i w jaki sposób ta pomoc zostanie im udzielona. Skróciliśmy do minimum niepotrzebne i zawiłe procedury – podkreślił gen. Różański.

Zwiększenie liczby ćwiczeń międzynarodowych w Polsce skutkowało znaczącym wzrostem uzgodnień, jakie zostały poczynione z właściwymi organami układu pozamilitarnego. Dzięki temu doskonalone były w czasie pokoju zdolności w ramach realizacji zadań wsparcia państwa gospodarza dla jednostek sojuszniczych tzw. HNS (z ang. HNS – host nation support) w czasie kryzysu, czy wojny.

W minionym roku DGRSZ zwiększyło również liczbę szkoleń żołnierzy rezerwy. W 2014 roku przeszkolonych zostało ok. 5 tys. żołnierzy, a w tym roku liczba ta była ponad dwukrotnie większa. Doskonałym przykładem wykorzystania żołnierzy rezerwy było powołanie ich na ćwiczenie DRAGON-15, gdzie weszli w skład Dywizyjnej Grupy Zabezpieczenia Logistycznego 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz batalionu Obrony Terytorialnej. Przeprowadzono także ćwiczenia mobilizacyjne. W ramach jednego z nich powołano nie tylko żołnierzy rezerwy, ale także środki transportowe z gospodarki narodowej uzyskując 100 proc. stawiennictwa.

– Szkolenia te mają na celu podwyższenie jakości zgromadzonych zasobów i dostosowania ich do realnych potrzeb jednostek wojskowych DG RSZ – wyjaśnił dowódca generalny. Ponadto w br. udało się przeszkolić ponad 9000 ochotników w ramach służby przygotowawczej.

Wymiernym efektem intensywności szkolenia było zwiększenie godzin szkoleniowych w powietrzu o 30 proc. Jest to m.in. wynik większego współdziałania lotnictwa taktycznego z wojskami operacyjnymi. Zwiększyła się także liczba wykonywanych skoków spadochronowych, których w minionym roku żołnierze jednostek wojskowych DGRSZ wykonali ponad 59 tys.

W minionym roku byliśmy także odpowiedzialni za wydzielenie i przygotowanie pododdziałów wyznaczonych do wykonywania zadań w ramach misji poza granicami kraju np. w Afganistanie lub w Kosowie. Ponadto, na bazie 12 Dywizji Zmechanizowanej została zbudowana Grupa Bojowa Unii Europejskiej, która po certyfikacji podczas ćwiczenia COMMON CHALLENGE 15, od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w swój półroczny dyżur bojowy. W dyżurach także utrzymujemy inne siły i środki SZRP, odpowiedzialne m.in. za obronę powietrzną kraju, system rozpoznania czy reagowania kryzysowego.

Siły Zbrojne RP wykonują na co dzień także wiele innych działań wpływających na wzrost bezpieczeństwa Polaków. Patrole rozminowania wykonały blisko 8600 zadań. W ramach przeprowadzonych operacji oczyszczania terenów z materiałów niebezpiecznych podjęli i zlikwidowali m.in.: 3092 bomby lotnicze, 10321 granatów moździerzowych, 7977 granatów ręcznych, 1291 min, 36752 pocisków artyleryjskich, 901 pocisków do granatnika, 395 pocisków rakietowych, 36 torped i 1 bombę głębinową oraz przeszło 400000 sztuk amunicji strzeleckiej.

Kolejną formą przygotowania wojsk do działania zgodnie z przeznaczeniem jest realizacja zadań w ramach prowadzonych akcji poszukiwawczo-ratowniczych SAR (z ang. SAR – search and rescue). W 2015 roku przeprowadzono 28 takich misji. W tym roku obchodziliśmy 30-lecie, zapoczątkowanej przez św. p. prof. Zbigniewa Religę, „Akcji Serce”, polegającej na transporcie narządów do transplantologii na rzecz klinik specjalizujących się w przeszczepach organów. W ostatnich 12 miesiącach wykonano 14 lotów.

Jednym z zasadniczych wniosków wynikających z tegorocznego funkcjonowania DGRSZ wynika potrzeba zacieśniania dalszej współpracy międzynarodowej. Dlatego na rok 2016 zaplanowanych jest 152 przedsięwzięcia szkoleniowe z udziałem państw sojuszniczych. Najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym będzie ćwiczenie ANAKONDA-16, które poprzedzi organizowany w Warszawie szczyt NATO.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej