Do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma pomóc ograniczyć podwyżki cen gazu w gospodarstwach domowych

25 października 2021, 16:15 Alert

Posłowie PiS złożyli w Sejmie „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne”, którego celem jest zminimalizowanie podwyżek cen gazu dla gospodarstw domowych, przy jednoczesnym zapewnieniu spółkom energetycznym możliwości odzyskania kosztów zakupu tego paliwa – podano na stronie Sejmu.

– Proponowany mechanizm gwarantuje przedsiębiorstwu energetycznemu możliwość następczego odzyskania faktycznie poniesionych kosztów, których prognozowanie w sytuacji dynamicznego wzrostu cen (gazu – przyp. PAP Biznes) jest obarczone nadzwyczajnym ryzykiem. Możliwość doliczania tych kosztów do cen dla odbiorców w gospodarstwach domowych w długim okresie (36 miesięcy począwszy od dnia 1 stycznia 2023 roku) zapobiegnie ryzyku dużej, skumulowanej i jednorazowej podwyżki na rok 2022.Przedsiębiorstwo energetyczne, mając perspektywę odzyskania faktycznie poniesionych kosztów zakupu paliwa gazowego, może natomiast w sposób zorganizowany i planowany zabezpieczyć niezbędne finansowanie długiem w okresie przejściowego nieodzyskiwania kosztów. W tym celu projektowane przepisy umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym zaliczenie do kosztów uzasadnionych ewentualnych kosztów zewnętrznego finansowania przeniesienia niepokrytego przychodu na lata następne – czytamy w projekcie.

W poselskim projekcie podano, że takie rozwiązanie ma pomóc w szczególności przedsiębiorstwom energetycznym, które nie mają wystarczających własnych środków finansowych umożliwiających rozłożenie podwyżki w dłuższym horyzoncie czasowym. – Skutek obecnej sytuacji, w tym możliwe drastyczne podwyżki cen dla społeczeństwa (dotychczas zatwierdzone na 2022 taryfy sięgały około 100 procent, a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 procent), będzie miał nieodwracalne, negatywne skutki dla gospodarki Państwa, bowiem podwyżki te spowodują obniżenie wydatków społeczeństwa na towary i usługi konsumpcyjne. Jednocześnie podwyżka taka mogłaby prowadzić do zubożenia dużej części społeczeństwa. Proponowane zmiany mają na celu zapobieżenie temu ryzyku. Temu służyć ma korekta, która może zostać rozłożona na okres trzyletni od dnia wprowadzenia taryfy zapobiegającej tak drastycznym podwyżkom – poinformowano.

Podano również, że, aby taryfa wprowadzana z uwzględnieniem projektowanych przepisów mogła znaleźć zastosowanie od 1 stycznia 2022 roku publikacja taryfy musi nastąpić najpóźniej 17 grudnia 2021 roku, z uwzględnieniem uprzedniego złożenia wniosków przez zainteresowane przedsiębiorstwa energetyczne oraz przeprowadzenia stosownego postępowania przez prezesa URE.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński