Do URE trafiły wnioski taryfowe PGNiG i PGNiG OD

11 marca 2016, 06:45 Alert
Gaz
Gaz

(Rzeczpospolita/CIRE)

Do Urzędu Regulacji Energetyki trafiły już wnioski taryfowe Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz jego spółki zależnej PGNiG Obrót Detaliczny – donosi „Rzeczpospolita”. Według dziennika odbiorcy gazu mogą się spodziewać dalszych obniżek cen.

Dziennik przypomina, że obecne obowiązujące zatwierdzone przez URE w grudniu taryfy na gaz tracą ważność z końcem marca. Dlatego tak PGNiG, jak i PGNiG OD złożyły już do Urzędu nowe taryfy do zatwierdzenia i aby mogły one wejść w życie z początkiem kwietnia, powinny być zaakceptowane przez prezesa URE najpóźniej 17 marca.

Według „Rz” choć ani spółka, a URE nie udzielają informacji na temat złożonych wniosków to można się spodziewać, że w nowe taryfy przyniosą obniżki cen gazu.

Cytowany przez dziennik analityk Ipopema Securities Wojciech Kozłowski prognozuje, że obniżka dla klientów PGNiG OD sięgnie 6-7 proc, a w całym roku można się spodziewać spadku cen o około 15 proc.. Analityk DM BZ WBK Tomasz Kasowicz również przewiduje obniżki. Według niego URE zatwierdzi znów taryfy tylko na trzy miesiące, a ceny dla odbiorców detalicznych spadną co najmniej o 5 proc. Jednocześnie w ocenie Kasowicza w kolejnych taryfach PGNiG OD można się spodziewać dalszych obniżek.

Jak czytamy w „Rz” na jeszcze większe obniżki ceny gazu mogą liczyć odbiorcy przemysłowi. W ich przypadku spadek ceny błękitnego paliwa może sięgnąć 20 proc.

Przypominamy, że w zatwierdzonych w grudniu taryfach dla odbiorców hurtowych średnia cena paliwa gazowego została obniżona o 6,1 proc. – 6,6 proc., a dla odbiorców detalicznych o 2,1 proc. – 3,3 proc.