Dobry krok w stronę większego poziomu recyklingu

28 października 2016, 16:15 Alert
śmieci, odpady, środowisko

Specjaliści związani z branżą gospodarowania odpadami zwracają uwagę na to, że system segregacji odpadów w Polsce jest skomplikowany i mało wydajny. Ruchy miejskie, aktywiści i organizacje pozarządowe także dostrzegają problem słabego poziomu recyklingu.

Portal oddamodpady.pl właśnie uruchomił mapę, na której można znaleźć najbliższy „otwarty kompostownik”. Mapa to element szerszych działań. Portal zaprasza do współpracy i zakładania kolejnych publicznych kompostowników. Kompostowanie, szczególnie w obszarach mocno zurbanizowanych, nie jest popularne i a dla wielu osób wręcz niedostępne.

W wielu krajach odbiór odpadów organicznych i ich kompostowanie jest rozwiązane systemowo. Udostępniane są odpowiednie pojemniki, użytkownicy są instruowani co mogą czego nie powinni wrzucać do takiego pojemnika. W zamian za swoje bioodpady mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z kompostu.

W Polsce powoli zmienia się podejście do odpadów. Termin „zero waste” nie jest już nowością. Co bardzo ważne w tego typu działaniach uczestniczą szkoły. Pomagają w tym programy edukacyjne takie jak np. „Eathink Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych”. Podnoszenie poziomu recyklingu powinno stać się priorytetem ponieważ obligują nas to tego podpisane dokumenty UE.

W KPGO czytamy: „Celem dalekosiężnym tworzenia krajowego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów”. W tej chwili mamy 18% poziom recyklingu, do 2020 roku musimy zwiększyć go do 50%.

Dlatego bardzo ważne jest wspieranie różnych inicjatyw mających na celu zwiększenie tego poziomu, edukowanie i zmiana nawyków. Mamy już bardzo dobre przykłady oddolnych ruchów w ramach gospodarki cyrkularnej, zwiększa się świadomość pochodzenia produktów i warunków w jakich powstają, jeśli uda się ograniczyć konsumpcję i wydajniej gospodarować odpadami, powinniśmy osiągnąć zamierzone cele.

Agata Rzędowska