Dołączenie Bogdanki do Grupy Enea przyniesie korzyści kopalni i Lubelszczyźnie

25 listopada 2015, 07:33 Energetyka

Pewność odbioru lubelskiego węgla przez elektrownie Enei, wzmocnienie pozycji jednego z najważniejszych zakładów pracy na Lubelszczyźnie, wspólne inwestycje i zaangażowanie w życie lokalnych społeczności – to część korzyści jakie niesie włączenie LW Bogdanka do Grupy Enea. W najbliższym czasie nastąpi konsolidacja finansowa Bogdanki z Grupą i gotowe będą plany dalszej integracji kopalni z koncernem energetycznym.

Kopalnia Bogdanka - szyb

Plany na najbliższe miesiące przekazali we wtorek na wspólnej konferencji prasowej w Lublinie przedstawiciele Enei i Bogdanki.

– Wiemy, że Bogdanka jest istotnym parterem dla społeczności Lubelszczyzny oraz ważnym pracodawcą w regionie. Przygotowujemy plan integracji kopalni z Grupą Enea. Jednocześnie przystępujemy do konsolidacji finansowej – powiedziała Dalida Gepfert, wiceprezes Enei ds. finansowych, przewodnicząca Rady Nadzorczej LW Bogdanka.

W najbliższym czasie zostaną precyzyjnie zidentyfikowane tzw. quick wins, czyli te pozytywne efekty połączenia, z których powiększona Grupa może korzystać niemal od razu. Ponadto zostaną przygotowane długoterminowe inicjatywy zwiększające jej wartość. Wśród możliwych synergii operacyjnych firmy wymieniają m.in. optymalizację kosztów transportu węgla i kosztów zakupów.

– Bogdanka jest najbardziej efektywną spółką węglową w Polsce i chcemy dalej wzmacniać jej pozycję. Widzimy jednak potencjał do dalszej poprawy efektywności – dodała przewodnicząca Rady Nadzorczej Bogdanki.

Przedstawiciele Enei w Radzie Nadzorczej Bogdanki pracują za symboliczną złotówkę. Dodatkowo, firma po przejęciu kopalni ograniczyła skład Rady z ośmiu do sześciu członków. Decyzje te pozwoliły znacznie obniżyć koszty funkcjonowania Rady.

– Enea to sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo. W firmie obowiązuje nowoczesny ład korporacyjny. Te same dobre praktyki chcemy wprowadzić w Bogdance. Wejście do Grupy Enea to najlepszy możliwy scenariusz rozwoju kopalni oraz wzmocnienie jej pozycji w coraz trudniejszym otoczeniu – zwrócił uwagę Paweł Orlof, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Bogdanki.

Przedstawiciele Enei podkreślili, że przejęcie kopalni pozwoli na długoterminowe zabezpieczenie paliwa na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej po korzystnych cenach. Wydobywany na Lubelszczyźnie węgiel dostosowany jest technologicznie do spalania w Elektrowni Kozienice, która należy do Enei.

Enea chce wzmocnić pozycję kopalni, która jest jednym z największych zakładów pracy na Lubelszczyźnie. Jednocześnie wejście Bogdanki do Grupy Enea nic nie zmieni w kwestii przychodów podatkowych lokalnych samorządów. W poniedziałek na pierwszym posiedzeniu nowa Rada Nadzorcza Bogdanki wybrała przewodniczących oraz powołała nowy Zarząd spółki.

Prezesem pozostał związany od lat z kopalnią Zbigniew Stopa, a funkcję wiceprezesa ds. handlu i logistyki nadal będzie pełnił Waldemar Bernaciak. Enea wzmocniła zarząd LWB dwoma menadżerami, sprawdzonymi w spółkach Grupy. Nowe osoby w czteroosobowym zarządzie to Jakub Stęchły, który objął funkcję wiceprezesa ds. zakupów i inwestycji oraz Piotr Janicki, będzie wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych. Zarząd został wybrany na trzyletnią kadencję.

– Wchodząc do Grupy Enea otwieramy nowy rozdział w historii kopalni. Połączenie z koncernem energetycznym zapewni Bogdance pozytywną i stabilną przyszłość, w czasie, gdy sytuacja na rynku węgla jest trudna – mówił Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka.

W październiku tego roku Bogdanka stała się częścią Grupy Enea, która staje się w ten sposób nowoczesnym koncernem paliwowo-energetycznym. Przejęcie pakietu kontrolnego spółki węglowej było efektem zakończonego sukcesem wezwania na akcje. Enea ogłosiła je 14 września, 29 października rozliczono transakcje. Grupa w wezwaniu nabyła 64,57% akcji, za które zapłaciła ponad 1,48 mld zł. Enea ma łącznie 66% akcji kopalni i jest większościowym właścicielem Bogdanki.

Przejęcie Bogdanki pozwoliło Enei rozszerzyć łańcuch wartości o obszar wydobycia, zwiększyć konkurencyjność i zapewnić wzrost wartości przedsiębiorstwa m.in. dzięki synergiom wynikającym z optymalizacji kosztów zakupu paliwa.

Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Lubelski Węgiel Bogdanka to z kolei najbardziej efektywne przedsiębiorstwo górnicze w kraju. Enea jest głównym odbiorcą produktów kopalni, a Bogdanka to największy dostawca paliwa dla kluczowych węglowych źródeł produkcji prądu, jakie Enea ma w Elektrowni Kozienice. Obie spółki są notowane na warszawskiej giełdzie.

Źródło: Enea