Donald Tusk. Źródło Flickr

Donald Tusk poparł budowę atomu i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku