Trzy tony za 996 złotych każda na dom. Rząd wprowadza cenę gwarantowaną węgla

14 czerwca 2022, 14:45 Alert

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przedstawiła na konferencji plan wsparcia na rzecz wsparcia zakupów węgla w dobie kryzysu energetycznego. Cena gwarantowana węgla dla gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot. Cena gwarantowana w programie to 996,60 zł za tonę. Będą przysługiwały trzy tony na dom.

Została przyjęta ustawa, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku – ujawniła minister klimatu na konferencji prasowej. – Na dziś dużym wyzwaniem jest podaż węgla. Ten węgiel płynie z różnych państw, by zaspokoić nasze zapotrzebowanie. Często jest to węgiel droższy od tego na naszym rynku. Poza zwiększeniem wydobycia i wsparciem klientów indywidualnych jest węgiel importowany. Żeby wyrównać ceny dla tych mniej zamożnych, bo węglem palą mniej zamożne gospodarstwa, co widać po ewidencji budynków i dodatku osłonowym. Zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które ten węgiel do Polski importują. Cena gwarantowana to 996,60 złotych. To średnia Głównego Urzędu Statystycznego za zeszły rok i porównywalna do ceny węgla z polskiego wydobycia, w tym Polskiej Grupy Górniczej – mówiła minister klimatu.

– Węgiel jest przesiewany i segregowany. Część trafia do gospodarstw indywidualnych, a pozostały trafia do ciepłownictwa, podmiotów gospodarczych, rolnictwa i wielu innych w zależności od pieca – tłumaczyła Anna Moskwa. – Priorytet mają odbiorcy indywidualni. Część podmiotów to samorządy z kontraktami długoterminowymi.

– Podmioty, które zechcą wziąć udział w tym programie, są zobowiązane do zarejestrowania się w nim i gwarancji, że węgiel w takiej cenie trafi do odbiorców indywidualnych, a także spółdzielnie i wspólnoty – wyliczała. – Na dzisiaj gwarantujemy trzy tony dla każdego domu – dodała.

Minister ujawniła, że mechanizm dotyczy węgla dostarczonego po 16 kwietnia, kiedy zostało wprowadzone embargo unijne na dostawy węgla z Rosji. Obejmuje sklepy biorące udział w programy, w tym Polską Grupę Górniczą. Zainteresowani będą mogli otrzymać trzy tony po cenie gwarantowanej w oparciu o dowód posiadania źródła ciepła opalanego węglem z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków od momentu wejścia w życie ustawy, które według minister klimatu nastąpi na przełomie lipca i sierpnia. Rekompensata ma sięgnąć do 750 złotych za tonę.

Minister zapowiedziała także bon dla podmiotów biorących udział w programie na audyt energetyczny pozwalający ustalić efektywność zużycia energii w domu w celu ułatwienia wzięcia udziału w programach wsparcia wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji.

Wojciech Jakóbik