font_preload
PL / EN
Alert 22 grudnia, 2015 godz. 7:45   
REDAKCJA

Drugie czytanie projektu zmian w ustawie o OZE

Sejm RP 2

(Kancelaria Sejmu/Teresa Wójcik)

Sejm rozpatrzył w drugim czytaniu przedstawiony przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Najważniejszą zmianą jest przesunięcie z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy o OZE. Mianowicie dotyczących m.in. uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE oraz mechanizmów wspierających prosumenckie wytwarzanie energii elektrycznej czyli w mikroinstalacjach do 10 kW. Wnioskodawcy uzasadniają proponowane zmiany potrzebą przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenia mechanizmów umożliwiających unikniecie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych i ich dalszy rozwój.

Według autorów projektu konieczne jest też przygotowanie niezbędnych regulacji w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Jak podkreślają wnioskodawcy, projekt ma również umożliwić dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe 6 miesięcy pozwoli oddać te inwestycje do użytkowania i umożliwi wytwórcom energii elektrycznej skorzystanie z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia (zielonych certyfikatów) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji OZE. Trzecie czytanie ma odbyć się jeszcze dziś.