Duda: Polska gotowa wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, także w polityce klimatycznej

3 grudnia 2018, 11:30 PAP
duda cop24
Andrzej Duda. fot. Kancelaria Prezydenta RP

Polska jest dziś gotowa do wzięcia swojej części odpowiedzialności za międzynarodowe bezpieczeństwo, także w wymiarze polityki klimatycznej – oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnego otwarcia szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że COP24 odbywa się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Organizacja szczytu klimatycznego to dowód, że tak jak odrodzona Polska 100 lat temu, tak dziś nasz kraj aktywnie działa na rzecz pokojowej współpracy pomiędzy państwami, opartej na zasadach: przestrzegania prawa międzynarodowego, równości, solidarności i wzajemnego szacunku” – podkreślił prezydent.

„Podobnie, jak 100 lat temu Polska jest dziś gotowa do wzięcia swojej części odpowiedzialności za międzynarodowe bezpieczeństwo” – oświadczył. „Tym razem także w wymiarze polityki klimatycznej” – dodał prezydent. Andrzej Duda zapewnił też, że nasz kraj jest gotowy wspomóc zaplanowano na najbliższe dwa tygodnie – podczas szczytu – negocjacje „o kluczowym znaczeniu” dla przyszłości naszej i przyszłych pokoleń”. Aby zagwarantować, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej będzie miał charakter solidarny i sprawiedliwy, konieczny jest dialog społeczny – mówił w poniedziałek w Katowicach prezydent Andrzej Duda.

Solidarna i Sprawiedliwa Transformacja

Podczas zainagurowanego w stolicy Górnego Śląska Szczytu Klimatycznego ONZ COP24 prezydent zaprezentował główne tezy Śląskiej Deklaracji ws. Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji. Jej przedstawienie jest jednym z głównych wydarzeń pierwszego dnia Szczytu. W deklaracji mowa o transformacji, która pozwoli ochronić klimat przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy. Andrzej Duda podkreślił w swoim wystąpieniu, że Porozumienie Paryskie zrodziło się z „odpowiedzialnego podejścia do dialogu”, zaś w Katowicach, dzięki zaangażowaniu uczestników COP24, otrzyma ono konkretne wytyczne. Prezydent zaznaczył, że porozumienie stawia m.in. cel znalezienia równowagi pomiędzy emisjami dwutlenku węgla i jego pochłanianiem przez ekosystemy. „Z takiego podejścia do dialogu zrodziła się również Śląska Deklaracja o Solidarnej i Sprawiedliwej Transformacji; deklaracja, która dopełnia Porozumienie paryskie o niezwykle istotny aspekt społeczny” – wyjaśnił prezydent RP.

„Aby zagwarantować, że proces przejścia do gospodarki niskoemisyjnej będzie miał charakter solidarny i sprawiedliwy, konieczny jest dialog społeczny. Solidarny i sprawiedliwy to znaczy taki, w którego centrum znajduje się człowiek; taki, który obok konieczności ograniczania emisji uwzględnia konieczność zwalczania ubóstwa, wykluczenia i marginalizacji społecznej oraz włączenia wrażliwych grup obywateli w proces kształtowania polityk publicznych” – podkreślił Duda. Prezydent zauważył, że dynamiczne zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie obszary kuli ziemskiej. „Dynamiczne zmiany klimatu stanowią jedno z największych zagrożeń naszych czasów; w wielu miejscach na Ziemi jesteśmy świadkami dynamicznych, wręcz ekstremalnych zjawisk pogodowych – mogą to być zarówno coraz częstsze i obfitsze opady deszczu czy też ciężkie fale upałów i susz” – wyliczał Duda.

Przypomniał, że choć Polska leży w umiarkowanej strefie klimatycznej, tegoroczna susza spowodowała w kraju straty o wartości 3,6 mld zł, czyli 830 mln euro. „Klęska dotknęła 130 tys. gospodarstw i zniszczyła 3,5 mln hektarów upraw” – mówił prezydent. „Dlatego niezwykle istotne jest, abyśmy w obliczu stojących przed nami wyzwań w obszarze zmian klimatu współdziałali w możliwie najszerszej koalicji, obejmującej podmioty tak rządy i organizacje międzynarodowe, jak również społeczeństwo obywatelskie, podmioty z sektora biznesu czy związki zawodowe. Ta synergia współdziałania różnych podmiotów może zrodzić się jedynie na drodze dialogu” – zaznaczył prezydent, namawiając do wypracowania rozwiązań typu win-win, gdzie nie ma przegranych.

Przedstawienie deklaracji ws. solidarnej i sprawiedliwej transformacji było kolejnym, po oficjalnej inauguracji, punktem poniedziałkowych obrad Szczytu Klimatycznego ONZ w Katowicach. Tezy deklaracji przedstawiono podczas sesji plenarnej z udziałem głów państw i szefów rządów, którzy przybyli na Szczyt. Mam nadzieję, że „reguły katowickie”, które chcemy tu przyjąć, mające na celu wdrożenie porozumienia paryskiego, zostaną zrealizowane, a tym samym szczyt COP24 w Katowicach zakończy się pełnym sukcesem – powiedział  prezydent Andrzej Duda. Na konferencji prasowej po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem na marginesie konferencji klimatycznej w Katowicach Duda podkreślił, że jest ona jednym z fundamentalnych wydarzeń jeśli chodzi o „funkcjonowanie świata, gospodarek światowych i kwestie naszego bezpieczeństwa”.

„Mam nadzieję, że (…) te ważne dokumenty, które chcemy tutaj przyjąć, jako coś, co nazwaliśmy +Katowice Rulebook+, reguły katowickie, mające na celu wdrożenie porozumienie paryskiego, (…) że to zostanie zrealizowane, a będzie to w efekcie oznaczało, że ten szczyt katowicki zakończył się pełnym sukcesem” – oświadczył prezydent. Wyraził też zadowolenie z faktu, że – w ramach przyjętego z inicjatywy Polski przez światowych liderów dokumentu „Just Transition” – podkreślono, że realizacja założeń ochrony klimatu, czyli ograniczanie emisji, „musi się odbywać w taki sposób, aby uwzględniało również potrzeby społeczne.

Suwerenność energetyczna musi być fundamentem

Węgiel jest naszym strategicznym surowcem i trudno, żebyśmy całkowicie zrezygnowali z surowca, dzięki któremu mamy zapewnioną suwerenność energetyczną – mówił w poniedziałek w Katowicach prezydent Andrzej Duda. Suwerenność energetyczna musi być fundamentem – dodał.

„Nie ma dzisiaj strategii całkowitej rezygnacji z węgla w Polsce” – oświadczył prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem.

Prezydent zaznaczył, że Ministerstwo Energii przedstawiło ostatnio strategię rozwoju energetyki polskiej, gdzie – jak zaznaczył Andrzej Duda – „jest przewidziana stopniowa zmiana tego tzw. miksu energetycznego poprzez zwiększanie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Jak dodał, poza wzrostem udziału energii odnawialnej, Ministerstwo Energii zakłada również „w perspektywie energetykę jądrową” oraz stopniową redukcję energetyki opartej na węglu.
„Natomiast węgiel jest naszym strategicznym surowcem. Jak podają eksperci mamy jeszcze zapasy węgla na 200 lat i trudno, żebyśmy z naszego surowca, dzięki któremu mamy zapewnioną suwerenność energetyczną, całkowicie zrezygnowali. Byłoby to z punktu widzenia polityki, jaką realizuje nasze państwo, dziwne” – oświadczył prezydent.

Jak podkreślił, „suwerenność energetyczna musi być fundamentem”. „W tej chwili staramy się o suwerenność energetyczną w zakresie energii pochodzącej z gazu i walczymy o to, by taką suwerenność całkowitą uzyskać. Trudno, żebyśmy w tym samym czasie rezygnowali z węgla, jako surowca energetycznego” – dodał prezydent.

Polska Agencja Prasowa

AKTUALIZACJA: 3.12.2018 r., godz. 13:25

AKTUALIZACJA: 3.12.2018 r., godz. 14:00