Prezydent podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

4 czerwca 2018, 10:00 Alert

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (CPK), podała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda / fot. Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent Andrzej Duda / fot. Kancelaria Prezydenta RP

„Uchwalona ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej jako: CPK) oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach. Ponadto ustawa określa umocowanie pełnomocnika rządu ds. CPK oraz ustroju korporacyjnego spółek realizujących inwestycje” – czytamy w informacji.

W ustawie wskazano, iż w celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją inwestycji budowy CPK ustanawia się pełnomocnika – tj. sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Ustawa reguluje m.in. zasady działania spółki celowej, utworzonej przez Skarb Państwa celem przygotowania i realizacji budowy CPK.

„W ustawie zdecydowano, że realizacja CPK zostanie dokonana jako inwestycja celu publicznego, na podstawie wydawanej przez wojewodę decyzji administracyjnej. Ustawa przesądza, że lokalizacji inwestycji można dokonać wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” – podano także. Ustawa reguluje również tryb pozyskiwania praw do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji i ustalenia z tego tytułu odszkodowania.

„Ponadto ustawa w ograniczonym zakresie reguluje zasady dotyczące realizacji inwestycji oraz inwestycji towarzyszących ustalanych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów” – czytamy dalej. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy Prezes Rady Ministrów może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa udziały lub akcje należące do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” za jego zgodą, podano także. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ISBNews