Duńczycy tworzą koncepcję budowy Baltic Pipe

10 lipca 2017, 13:15 Alert
gaz

Duńska firma konsultingowa Ramboll, która była jedną z dwóch firm przygotowujących na zlecenie duńskiego operatora sieci przesyłowej, firmy Energinet.dk, studium wykonalności gazociągu Baltic Pipe, pozostaje w projekcie. Tym razem Ramboll przeprowadza badania koncepcyjne dot. gazociągu między Polską a Danią. Firma wykona także badanie koncepcyjne tłoczni gazu Nybro na zachodzie Danii. Dzięki „wpince” do norweskiego gazociągu Europipe 2 do Danii będzie docierał gaz z Norwegii.

Ramboll informuje na stronie internetowej, że przeprowadza „ważne badania nad koncepcją Baltic Pipe, nowego korytarza dostaw dla europejskiego rynku gazu”. – Badania koncepcyjne mające na celu ułatwienie przyszłej realizacji projektu Baltic Pipe – pisze duńska firma. Po sfinalizowaniu studium wykonalności pod koniec ubiegłego roku, Ramboll kontynuuje doradztwo techniczne w projekcie Baltic Pipe, przeprowadzając dwa badania koncepcyjne: jedno dotyczące instalacji odbioru gazu w Nybro, a drugie dot. gazociągu podmorskiego łączącego duński system przesyłowy z polskim na Morzu Bałtyckim.

Badanie koncepcyjne nowego terminalu odbiorczego gazu z gazociągu Europipe 2 w Nybro jest częścią połączenia z norweskim systemem przesyłowym. Firma analizuje wyniki uzyskane z badań dot. wykonalności projektu przeprowadzonych na początku roku 2017, określa szczegóły dla terminalu odbiorczego i przygotowuje niezbędną dokumentację, aby uzyskać, jak pisze, „solidny harmonogram projektu, kosztorys i podstawę dla nadchodzącej szczegółowej fazy inżynieryjnej”.

Badanie morskiej koncepcji planowanego na Morzu Bałtyckim gazociągu podmorskiego z Danii do Polski obejmie takie aspekty jak: wybór trasy rurociągu, ocenę ryzyka ilościowego i projektowanie mechaniczne, przekroczenie identyfikacji i porozumień oraz przygotowanie specyfikacji badania. Ponadto Duńczycy podkreślają, że Baltic Pipe wzmocni europejski rynku energii wewnętrznej.

Baltic Pipe jest to jeden z projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE (PCI), a jego celem jest wzmocnienie europejskiego rynku wewnętrznego energii.

– Ustalenie rentowności projektu jest znaczącym krokiem na drodze do osiągnięcia wspólnego celu polegającego na zapewnieniu niedrogiej, bezpiecznej, ciągłej i niezawodnej energii dla obywateli państw nordyckich i Europy Środkowo-Wschodniej – powiedziała Sofie Leweson, manager projektu firmy Energinet.dk.

Projekt Baltic Pipe ma również za zadanie dalsze zróżnicowanie podaży, integrację rynku, konkurencję i bezpieczeństwo dostaw, przede wszystkim w Polsce i Danii, a także w Szwecji, Europie Środkowej i Wschodniej.

Przypomnijmy, że duńska firma była także wykonawcą raportu środowiskowego dla firmy Nord Stream 2 AG, która planuje realizację projektu gazociągu po dnie Morza Bałtyckiego. Należy jednak pamiętać, że spółka ta jest jednym z niewielu podmiotów, które wykonują tego rodzaju badania i studia wykonalności.

Baltic Pipe – założenia

Strategia ta w kontekście polskich planów dywersyfikacjach to ważny sygnał, że rząd kraju, z którym Polska chce współpracować, w rozwoju kluczowych projektów infrastruktury energetycznej podtrzymuje chęć rozwoju branży naftowej i gazowej. Przypomnijmy, że podczas czerwcowej wizyty w Danii premier Beata Szydło wspólnie ze swoim duńskim odpowiednikiem Larsem Løkke Rasmussenem podpisała memorandum w sprawie budowy Baltic Pipe.

Projekt Korytarza Norweskiego, a więc połączenia szelfu norweskiego poprzez Danię z polskim wybrzeżem, zakłada budowę pięciu elementów:

• budowę po duńskiej stronie „spinki” (tie-in) do norweskiego systemu przesyłowego na Morzu Północnym, która połączy Danię z Norwegią i umożliwi przesył surowca;
• rozbudowę istniejącej zdolności przesyłowej w Danii z zachodu na wschód;
• budowę połączenia gazowego między Polską a Danią (Baltic Pipe);
• budowę tłoczni gazu;
• rozbudowę polskiego systemu przesyłowego.

Zgodnie ze studium wykonalności projektu, które zostało przygotowane z końcem 2016 r., projekt dotyczy analizy planu budowy gazociągu Baltic Pipe (o przepustowości do 10 mld m3) oraz pozostałych elementów Korytarza Norweskiego. Inwestycja zgodnie z informacjami Gaz-Systemu oraz Energinet.dk powinna być gotowa do 2022 roku.

Open Season trwa

Na początku czerwca 2017 roku promotorzy Baltic Pipe, Energinet.dk oraz Gaz-System, ogłosili rozpoczęcie procedury Open Season, a więc rezerwację przepustowości na mającym powstać do 2022 roku gazociągu. Jest ona prowadzona w dwóch fazach.

Faza pierwsza procedury Open Season 2017 rozpoczęła się w dniu 6 czerwca 2017 r. i z chwilą publikacji Regulaminu Open Season 2017 i innych dokumentów związanych z procedurą. Zgodnie z harmonogramem pierwszej fazy uczestnicy rynku będą mieli możliwość złożenia zamówienia na zapewnienie realizacji inwestycji do 25 lipca 2017 r.

Jeżeli uczestnicy rynku złożą w ramach pierwszej fazy oferty na wystarczającą przepustowość, operatorzy systemów przesyłowych przystąpią do realizacji projektu Baltic Pipe w ramach szybkiej ścieżki projektu w celu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłu gazu od dnia 1 października 2022 r. Przewidywana data wdrożenia drugiej fazy procedury Open Season to 5 września 2017 r. W fazie drugiej uczestnicy rynku będą mogli złożyć ostateczną ofertę dotyczącą alokacji zdolności przesyłowych.

Bartłomiej Sawicki