Dwa polskie projekty otrzymają dofinansowanie UE na rozwój transgranicznej infrastruktury gazowej

16 lipca 2015, 09:00 Energetyka

(Ministerstwo Gospodarki)

Dwa polskie projekty infrastruktury gazowej wspierające bezpieczeństwo energetyczne otrzymają wsparcie finansowe z funduszu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility). Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu pomocy finansowej zaakceptowały 14 lipca 2015 r. państwa członkowskie UE. – Uzyskane dofinansowanie UE dla kolejnych połączeń transgranicznych pozwoli zakończyć budowę gazowego korytarza północ-południe w Europie Środkowej – podkreśla wiceminister gospodarki Anna Nemś.

W ramach pierwszego ogłoszonego w 2015 r. konkursu dofinansowanie otrzymały dwa projekty wspólnego zainteresowania. Za ich realizację odpowiada polski operator sieci przesyłowych Gaz-System, wraz z partnerami z Czech i Danii.

Pierwszy dotyczy połączenia gazowego Polska-Czechy, który otrzymał wsparcie w wysokości wyniesie 62,6 mln euro na prace budowlane. Drugi z kolei dotyczy połączenia gazowego Polska-Dania (Baltic Pipe), który uzyskał wsparcie na prace przygotowawcze w wysokości 400 tys. euro.

Łączny budżet w ramach zakończonego właśnie konkursu wyniósł ok. 149 mln EUR. Polskie projekty otrzymają ponad 40 proc. całości kwoty przewidzianej na realizację projektów z obszaru gazu i energii elektrycznej w całej UE.

Planowane jest także ubieganie się o dofinansowanie dla kolejnych projektów o znaczeniu transgranicznym w ramach aktualnie trwającego, drugiego w 2015 r. konkursu o wsparcie finansowe z funduszu CEF.

Ponadto w ramach konkursu ogłoszonego w 2014 r. dofinansowanie otrzymały:

– połączenie gazowe Polska-Litwa (GIPL) – wsparcie w wysokości 295 mln EUR na prace budowlane oraz 10,6 mln EUR na prace przygotowawcze;

– połączenie gazowe Polska-Czechy – wsparcie na prace przygotowawcze w wysokości 1,5 mln EUR;

– połączenie gazowe Polska-Słowacja – wsparcie na prace przygotowawcze w wysokości 4,6 mln EUR.